Systembolaget i siffror

Revisorer

Utsedd av årsstämman

Deloitte AB med Anneli Pihl som huvudansvarig revisor.

Vald till och med årsstämman 2025.

Förordnade av Riksrevisionen

Riksrevisionen har meddelat att tidigare års beslut att inte förordna revisor och revisorssuppleant i Systembolaget gäller även för perioden från årsstämman 2024 till och med årsstämman 2025.

Utsedda av riksdagsstyrelsen

Utsedda av Riksdagsstyrelsen

Ordinarie

Mats Green

Karin Sundin

Eric Palmqvist

Suppleanter

Pontus Andersson

Peder Björk

André Nilsson

Valda till och med årsstämman 2025.