Revisorer

Utsedd av årsstämman

Deloitte AB med Anneli Pihl som huvudansvarig revisor.

Vald till och med årsstämman 2024.

Förordnade av Riksrevisionen

Riksrevisionen har meddelat att tidigare års beslut att inte förordna revisor och revisorssuppleant i Systembolaget gäller även för perioden från årsstämman 2023 till och med årsstämman 2024.

Utsedda av riksdagsstyrelsen

Utsedda av Riksdagsstyrelsen

Ordinarie

Jörgen Berglund

Karin Sundin

Eric Palmqvist

Suppleanter

Pontus Andersson

Hanna Westerén

André Nilsson

Valda till och med årsstämman 2024.