Revisorer

Utsedd av årsstämman

Deloitte AB med Didrik Roos som huvudansvarig revisor.

Vald till och med årsstämman 2021.

Förordnade av Riksrevisionen

Riksrevisionen har meddelat att tidigare års beslut att inte förordna revisor och revisorssuppleant i Systembolaget gäller även för perioden från årsstämman 2020 till och med årsstämman 2021.

Utsedda av riksdagsstyrelsen

Utsedda av Riksdagsstyrelsen

 Ordinarie

Jörgen Hellman

Johan Forssell

Ulrika Heindorff

Suppleanter

Ann-Charlotte Hammar Johnsson

Gunnar Andrén

Alexandra Völker

Valda till och med årsstämman 2021.