Revisorer

Utsedd av årsstämman

Deloitte AB med Didrik Roos som huvudansvarig revisor.

Vald till och med årsstämman 2023.

Förordnade av Riksrevisionen

Riksrevisionen har meddelat att tidigare års beslut att inte förordna revisor och revisorssuppleant i Systembolaget gäller även för perioden från årsstämman 2022 till och med årsstämman 2023.

Utsedda av riksdagsstyrelsen

Utsedda av Riksdagsstyrelsen

Ordinarie

Erik Ezelius

Johan Forssell

Kristina Nilsson

Suppleanter

Ann-Charlotte Hammar Johnsson

Håkan Svenneling

Mats Berglund

Valda till och med årsstämman 2023.