Varför har Systembolaget stängt?

För många är det viktigt när vi har öppet. För andra är det viktigt att vi har stängt. Systembolaget har inte lika generösa öppettider som till exempel mataffärer. Det finns viktiga anledningar till det.

Tre personer står utanför en Systembolagetbutik. En äldre man med en cykel tittar på hans armbandsur. En mamma håller sin dotter i handen, mamman står lutad mot husväggen. Ungefär nio av tio vuxna i Sverige dricker alkohol. En del dricker mer, andra mindre. För många är öl, vin och sprit synonymt med något festligt, men alkoholen har också en baksida. För en del leder den till alkoholproblem – cirka 450 000 personer i Sverige beräknas ha ett skadligt bruk eller vara beroende. 

Det här påverkar inte bara de som dricker utan även barn, partners och vänner. Det är därför Systembolaget finns – när alkohol inte säljs överallt och när som helst, begränsas konsumtionen och alkoholproblemen.

Öppettiderna är alltså ett sätt att begränsa alkoholkonsumtionen. Men gör det verkligen någon skillnad? Svaret är ja. Världshälsoorganisationen (WHO) har pekat ut tre huvudsakliga verktyg länder kan använda för att begränsa alkoholens skadeverkningar. De tre är:

  1. Priset på alkohol
  2. Begränsning av tillgängligheten av alkohol
  3. Reglerad marknadsföring för alkohol

När Systembolaget började ha öppet på lördagar såg vi en ökad konsumtion. Men eftersom lördagsöppet var så starkt efterfrågat vägde det över när riksdagen beslutade i frågan.

Systembolagets öppettider beslutas av riksdagen. De är en del av vårt uppdrag som statligt ägt bolag: att sälja alkohol med god service, men utan att försöka sälja så mycket som möjligt eller maximera vinsten.

Vi begränsar alkoholproblemen genom att sälja med ansvar, informera om riskerna med alkohol och kolla legg noggrant för att vara säkra på att inte sälja till någon under 20.

För oss är allt detta självklart och viktigt – vi vet att det gör skillnad.