Vägledning: Ekologiskt

Att välja ekologiskt på Systembolaget är ett sätt att värna djuren, naturen, marken och människorna där dryckens råvaror odlas. Vägledningen innebär att en oberoende kontrollorganisation har certifierat drycken.

Vad är ekologiskt?

EU har satt upp regler för vad som gäller för att en vara ska få kallas ekologisk. Kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel får inte användas, och för vin tillåts färre tillsatser i produktionen.

Ekologiskt handlar i huvudsak om odling och framställning av råvarorna, till exempel vindruvor och spannmål.

Oberoende certifiering

Aktörerna i värdekedjan måste vara certifieriade av oberoende kontrollorganisationer.

Certifierade drycker får ha en logotyp på själva förpackningen. På våra drycker kan det vara Krav, EU-ekologisk eller Demeter.

Vi visar vägen till dryckerna med en ekologiskt-skylt på hyllans kant. Även biodynamiska drycker ryms inom ekologiskt.

Varför är ekologiskt bra?

Utan kemiska bekämpningsmedel främjas den biologiska mångfalden där råvarorna odlas – insekter, växter och djur mår bättre och markens/jordens långsiktiga produktivitet blir bättre. Det gynnar också människorna som arbetar på odlingarna.

Att konstgödsel inte används har också betydelse.

  • Dels för att det går åt mycket energi vid tillverkningen, vilket är klimatpåverkande.
  • Dels för att konstgödslets kväve och fosfor ofta leder till obalans i jorden och att jorden avger växthusgasen dikväveoxid. Vattendrag, sjöar och hav i närheten riskerar att drabbas av övergödning och syrebrist som hotar den biologiska mångfalden.

Hitta ekologiskt i butiken

Titta efter den gröna vägledningen med Ekologiskt. Du ser det på hyllans kant. Är du ute efter exempelvis bara Krav-certifierat tittar du på flaskan, boxen eller burken efter Krav-märket.

Hitta ekologiskt på systembolaget.se och i appen

  • Använd olika filter för att smala av sökningen på till exempel typ av dryck eller ett land.
  • Du kan alltid använda sökrutan eller vårt filter för ekologiskt.