Vägledning: Våra mest hållbara drycker

Socialt ansvar i odling och produktion

Ett av tre kriterier som måste uppfyllas för Systembolagets mest hållbara drycker är socialt ansvar i odling och produktion.

Hur görs analysen?

Kopplat till socialt ansvarstagande gör Systembolaget en riskanalys av leverantörskedjan, det vill säga av producent och odlare bakom respektive dryck.

I detta arbete täcks följande områden in:

 • Föreningsfrihet och kollektiv förhandling
 • Diskriminering
 • Anständiga löner
 • Arbetstid
 • Arbetstagares rättigheter
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Skydd av anställda från överhettning och uttorkning
 • Barnarbete
 • Unga arbetare
 • Lika rättigheter och behandling av kvinnor och män
 • Tvångsarbete eller oetiska rekryteringsmetoder
 • Korruption och etiskt affärsuppförande.

Uppförandekod är grunden

Dessa områden baseras på den uppförandekod från amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI) vi har förbundit oss att arbeta efter. amfori BSCI är en global, ideell organisation som arbetar för socialt ansvar och miljö inom en rad branscher och ställer krav på allt från odling av råvara till färdig produkt.

Så går riskanalysen till

Systembolagets riskanalys består av 17 hållbarhetsindikatorer. Så här går riskanalysen till:

Steg 1. Landanalys: Underlaget till landanalysen baseras på information från ett oberoende externt analysföretag. Varje land analyseras utifrån respektive hållbarhetsindikator och analysen uppdateras årligen. Producent och odlare bakom en produkt får då risknivå tilldelat efter vilket land de befinner sig i.

Steg 2. Insamling av certifikat och/eller revisionsresultat: Baserat på de certifieringar eller revisioner en producent och dess odlare har genomgått kan de i landanalysen identifierade riskerna minskas. Vilka certifieringar som kan minska riskerna bedöms genom en årlig tredjepartsbenchmark av certifieringarna och deras standarder.

Dryckens sammantagna utfall i riskanalysen beror alltså på hur väl producent och odlare kan visa att de tagit itu med de risker som identifierats i riskanalysen, oavsett vilket/vilka land/länder produkten produceras i och oavsett i vilket/vilka land/länder odlingen av råvaran sker.

Ytterligare en väg till kriteriet

Drycken kan också uppfylla kriteriet om socialt ansvarstagande genom att ha en tredjepartsverifierad produktcertifiering som på motsvarande sätt täcker alla de sociala hållbarhetsindikatorerna i hela leverantörskedjan.

Produktcertifieringar som täcker de sociala hållbarhetsindikatorerna i hela leverantörskedjan

Bonsucro
Certified sustainable wine of Chile
Equalitas Sustainable Wine
Fair for Life
Fairtrade – Standard for Hired Labour
For life
Sustainable Winegrowing Australia SWA
V.I.V.A "Sustainability and Culture"- Sustainable Wine
WIETA