Vägledning: Våra mest hållbara drycker

Miljöcertifierad odling och produktion

Just nu godkänner vi 29 certifieringar. Urvalet baseras på en genomgång och jämförande studie som en oberoende part, Intertek, varje år gör på uppdrag av Systembolaget.

I studien tittar Intertek på många olika miljöfrågor med koppling till odling och produktion, till exempel biologisk mångfald, jordhälsa, kemikalieanvändning, vattenhantering, avfallshantering, energi och klimat.

Bland de godkända certifieringarna finns Fairtrade och Fair for life. Dessa brukar i första hand förknippas med socialt ansvarstagande, men de ställer också höga miljökrav i odlingen och produktionen. Det gör att de godkänns för det här kriteriet.

Certifieringen måste vara produktspecifik och synas på förpackningen.

Godkända certifieringar

Bodegas de Argentina
Bonsucro
Certified California Sustainable Vineyard and Winery (CCSW)
Certified Sustainable Wine of Chile
Demeter Biodynamic (International)
Demeter Biodynamic (USA)
Equalitas Sustainable Wine
EU Organic / EU-ekologiskt
Fair for Life
Fair ’n Green
FairChoice
Fairtrade - Standard for Hired Labour
For Life
IPW South Africa
Krav
LIVE Certified Sustainable /OREGON LIVE
Napa Green
The National Reference of Sustainability Certification in the Winesector
SIP Certified
SQNPI
Sustainable Austria
Sustainable Winegrowing Australia
Sustainable Winegrowing New Zealand
Sustainable Wines of Great Britain
Sustainable Wineries for Climate Protection
Sustainable Winegrowing/
Vignerons Engagés
Terra Vitis
V.I.V.A Sustainability and culture
Wines of Alentejo Sustainability Programme

Om ekologiska certifieringar

Ekologiskt är en slags miljöcertifiering. De ekologiska certifieringarna (EU-ekologiskt, Demeter och KRAV) skiljer sig generellt från de övriga miljöcertifieringarna genom mycket höga krav (förbud) på bekämpningsmedel och konstgödsel.

Däremot är de ekologiska certifieringarna generellt något svagare på andra miljöområden, och EU-ekologisk ställer inga krav på produktionsledet.

Systembolagets sammanvägda bedömning är att ekologiskt - med dess styrkor och svagheter – ändå fyller en strategiskt viktig roll för att säkra ett framtida hållbart jordbruk. Därför godkänner vi även ekologiska certifieringar i miljökriteriet för våra mest hållbara drycker.