Märkning: Klimatsmartare förpackning

Papp, burk, PET, påse och returglas märks upp med Klimatsmartare förpackning hos oss. Väljer du en sådan förpackning gör du ett val för klimatet.

Varför en märkning för förpackningar?

Dryckernas förpackningar står för en tredjedel av Systembolagets totala klimatpåverkan. Mer än transporter, odling och produktion.

Störst klimatpåverkan har traditionella glasflaskor. Det beror på att det går åt mycket energi vid tillverkningen, även om återvunnet glas används. Flaskans vikt ger även tyngre transporter.

Därför märker vi ut de förpackningar som har lägst klimatavtryck.

Vilka förpackningar har märkningen?

Följande förpackningar märks ut med Klimatsmartare förpackning:

 • Pappförpackning
 • Returglas (glasflaska med pant)
 • Burk
 • PET-flaska
 • Påse (pouch)

Märkningen används där den fungerar som en hjälp att göra ett val. Ölburkar har därför inte märkningen, medan vinburkar har den. Vinboxar har inte märkningen, även om det också är en förpackning som ger lägre avtryck än traditionella glasflaskor.

Olika förpackningars klimatpåverkan

I bilden här nedanför syns olika förpackningars klimatavtryck (gram utsläpp av CO2e) vid framställning av förpackningarna. Sifforna anger genomsnittliga utsläpp för respektive förpackningstyp.

Uträkningen baseras på materialåtgången för den förpackningsstorlek med störst försäljning under 2021:

 • Box: 3 liter
 • Påse: 2 liter
 • Papp: 1 liter
 • Returglas: 0,5 liter
 • Burk: 0,5 liter
 • PET: 0,7 liter
 • Lättare engångsglas: 0,75 liter
 • Engångsglas standard: 0,75 liter
 • Lättare mousserande glas: 0,75 liter
 • Engångsglas öl och cider: 0,33 liter
 • Mousserande glas standard: 0,75 liter

Engångsglasflaskors vikt varierar stort. Den vikt som använts vid uträkningen för respektive flasktyp och storlek är den viktade medianen av försäljningsvolymen under 2021.
Dessa data är omvandlade till koldioxidutsläpp per liter dryck för att bli jämförbara.

Källor: 
Beräkningarna av förpackningars koldioxidutsläpp gjordes 2018 och 2019 på uppdrag av finska Alko och i samverkan med Systembolaget och norska Vinmonopolet. 

Klimatavtrycken beräknas på framställning och förslutning av respektive förpackning. Slutrapporterna (på engelska) hittar du här:

Screening carbon footprint for aluminium wine packaging - Final report (pdf)
Update of winepackaging LCA – Final report Alko Oy (pdf)

Hitta Klimatsmartare förpackning i butiken

Titta efter det gröna märket med Klimatsmartare förpackning. Du ser det på hyllans kant. Eller fråga oss i butiken så hjälper vi gärna till. 

Hitta Klimatsmartare förpackning på systembolaget.se och i appen

Använd filtret för Klimatsmartare förpackning.

Panta och återvinn!

Gör en insats när förpackningen är tom – panta eller återvinn så kommer materialet till användning igen.