FN:s globala mål och grunden till vår hållbarhetsstrategi

För att nå framgång i vårt hållbarhetsarbete måste vi inte bara jobba hårt, utan också veta hur vi gör mest skillnad. Läs om hur vi tog fram vår hållbarhetsstrategi, och hur vi styr mot FN:s globala mål för en bättre framtid.

Strategin bygger på två saker

Vår hållbarhetsstrategi och våra hållbarhetsmål bygger på två saker:

  • Kunskap om vad vi har för påverkan och för ansvar ur olika hållbarhetsaspekter.
  • Förväntan från våra intressenter på vad Systembolaget kan och bör bidra med i arbetet mot en hållbar framtid.

Kunskap om hållbarhetspåverkan har sin grund i flera olika analyser, till exempel:

  • Miljöutredningar
  • Livscykelanalyser
  • Klimatanalyser
  • Riskanalyser av arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

Ny kunskap adderas kontinuerligt genom nya och uppdaterade analyser.

Våra intressenters förväntningar och hur de värderar olika hållbarhetsaspekter är också av stor vikt när vi prioriterar och utvecklar vårt arbete. Intressenterna är glädjande nog många, och vi har regelbundna dialoger med ägare, kunder, medarbetare, leverantörer, distributörer, producenter och olika samhällsaktörer och intresseorganisationer.

Tillsammans styr vi mot FN:s globala mål

Illustration över FN:s globala mål

Tillsammans med kunder, leverantörer och andra intressenter har vi på Systembolaget med våra 6 000 medarbetare ett viktigt arbete i att bidra till förverkligandet av FN:s globala hållbarhetsmål. Vi är ett statligt bolag, och vår ägare förväntar sig att vi bidrar och fattar affärsbeslut i linje med målen.

Systembolagets uppdrag – att begränsa alkoholens skadeverkningar – styr tydligt mot det globala målet Hälsa och välbefinnande. Men för att se inom vilka övriga globala mål vi har en roll att spela, gjordes 2019 en analys.

Analysen visade att Systembolaget har stark påverkan på̊ 11 av de globala målen och 20 av delmålen. Dessutom visade den att vi hade någon påverkan på̊ samtliga 17 globala mål och på minst 55 delmål.

FN:s globala mål och Agenda 2030

I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling i en resolution som kallas Agenda 2030. Alla länder åtog sig att fram till 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, och lovade samtidigt att följa upp agendan på nationell, regional och global nivå. Läs mer här.

Systembolagets vd – en Agenda 2030-ledare

Magdalena Gerger

Magdalena Gerger blev 2020 utsedd till en av Agenda 2030-ledarna för sitt engagemang i att sträva mot de globala målen.

– För att lyckas med de mål som ställs krävs det att alla tar och känner ansvar för att kunna nå dit. Det handlar om att civilsamhället, näringslivet och det offentliga Sverige alla kliver fram och gör sitt för att nå målen. Det är en självklarhet för oss på Systembolaget att ta vårt ansvar. En nyckel för att integrera Agenda 2030 i vår verksamhet är att använda de 17 globala målen som en hävstång för att utveckla verksamheten i syfte att främja ett hållbart samhälle, säger hon.

Mål nummer 17 handlar om genomförande och det globala partnerskapet. Vi kommer ingenstans utan samarbete, menar Magdalena Gerger.

– Ensam är inte stark – det är genom samarbeten vi driver arbetet framåt. Systembolaget har en mängd olika initiativ vi driver tillsammans med andra. Några exempel är Dryckesbranschens klimatinitiativ och Barndom utan baksmälla. Tillsammans gör vi skillnad, säger hon.