Spelregler

Gemensamma spelregler för oss och alla vi samarbetar med är viktiga för att vi ska kunna nå våra mål. Det handlar till exempel om hur vi och våra leverantörer arbetar tillsammans för goda villkor i hela värdekedjan. Policyer för Systembolaget gör det tydligt vad som gäller för vår verksamhet.

Vad styr vad våra leverantörer och samarbetspartners får göra?