Hållbarhet för människa och samhälle

Systembolaget finns för alla och det är vårt ansvar och vår skyldighet att verka för ett bättre samhälle där ingen tar skada. Vi gör det ur ett folkhälsoperspektiv, för lokalsamhället överallt där vi finns och för människorna som arbetar med att producera eller sälja våra drycker.

Vi arbetar för hållbara arbetsvillkor för alla i vår värdekedja – från odling till butik. Vi vill att alla som arbetar med våra produkter ska ha en trygg, hälsosam, utvecklande och inkluderande arbetsmiljö.

Det gör vi på olika sätt. Vi arbetar för att stärka mänskliga rättigheter i hela vår påverkanssfär tillsammans med leverantörer, fackliga organisationer och andra intressenter. Vi bidrar också till sysselsättningen i lokalsamhällen runtom i Sverige, då Systembolaget har minst tre anställda i varje kommun.

Ett annat sätt att skapa värde för människorna i samhället är att vara en bra arbetsgivare. Vi arbetar för att upprätthålla en god arbetsmiljö för våra anställda och att spegla samhället genom våra medarbetare. Det är vår ambition att bidra till integration och hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden till jobb.

Mer om hur vi jobbar med goda arbetsvillkor i leverantörskedjan.