Hållbarhet för människa och samhälle

Systembolaget finns för alla och verkar för ett bättre samhälle där ingen tar skada av alkoholdrycker. Vi gör det för folkhälsan och för människorna som arbetar med att tillverka eller sälja våra drycker.

Vi arbetar för hållbara arbetsvillkor för alla i vår värdekedja – från odling till butik. Målet är att alla som arbetar med våra varor ska ha en trygg, hälsosam, utvecklande och inkluderande arbetsmiljö.

Arbetet sker på olika sätt. Tillsammans med leverantörer, fackliga organisationer och andra intressenter jobbar vi för att stärka mänskliga rättigheter ute i världen. Vi bidrar också till sysselsättningen runtom i Sverige i och med att Systembolaget har minst tre anställda i varje kommun.

Vi strävar efter att ständigt förbättra oss som arbetsgivare och arbetar för att upprätthålla en god arbetsmiljö och att spegla samhället genom våra medarbetare. Vi har ambitionen att bidra till integration och att hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden till jobb.

Mer om hur vi jobbar med goda arbetsvillkor i leverantörskedjan