Fackligt samarbete för att stärka mänskliga rättigheter

Hur kan man göra det enklare för vingårdsarbetare att slå larm om brister i arbetsvillkoren och samtidigt se till att de rapporter som kommer in innehåller tillräckligt mycket information för att händelserna ska kunna utredas?

De frågorna har diskuterats flitigt sedan SPF Unionen (Systembolagets lokala fackklubb), Unionen, Systembolaget och den internationella fackliga organisationen IUF* under hösten 2017 inledde ett samarbete för att förbättra arbetsvillkoren i dryckesindustrin.

Idén var att ta hjälp av de lokala fackförbunden i respektive land för att främja mänskliga rättigheter. Senare samma år fanns ett förslag till hur det rent praktiskt ska gå till: ett rapporteringssystem.

Axel Kollberg, hållbarhetsansvarig på Systembolaget, berättar:

– Tidigare fanns det inte någon bra kanal för de lokala fackförbunden att använda när de vill rapportera brister och missförhållanden. Vi på Systembolaget är långt bort från arbetstagarna i leverantörskedjan, vilket är ett hinder i sig. När vi får rapporter innehåller de ibland för lite information för att saken ska kunna utredas, och eftersom vi inte har en kontaktväg till den som anmält är det svårt att komma vidare.

Med rapporteringssystemet är det mycket enklare.

Process när någon rapporterar ett missförhållande

Systemet gör att Systembolaget lättare kan få reda på risker och missförhållanden, en förutsättning för att sätta in åtgärder och arbeta för långsiktiga förbättringar. Hela idén bygger på vikten av dialog och en tydlig, transparent process för att rapportera problem.

Så här ser processen ut:

  1. Den lokala fackföreningen rapporterar misstanke om ett missförhållande.
  2. En lokal kontaktperson ser till att rapporten innehåller tid, producent, en beskrivning om risken/missförhållandet, eventuella bevis och stämmer av om incidenten rapporterats till ledningen i företaget och om inblandade är informerade om att rapporten har lämnats.
  3. Rapporten skickas till Systembolagets fackklubb SPF Unionen som tar ärendet vidare till Systembolaget. Har ingen från facket hört av sig inom fem arbetsdagar skickas rapporten direkt till Systembolaget.
  4. Systembolaget följer upp ärendet och ser till att vi har tillräckligt med information.
  5. Ärendet hanteras och åtgärdas. Alla parter ska involveras i åtgärdsplanen. Systembolaget måste rapportera tillbaka till IUF och Unionen.

Med en transparent process, tydliga kriterier för vad rapporten ska innehålla och flera inblandade parter skapas förtroende hos arbetarna och fler som vågar anmäla. Dialogen med de inblandade förbättras också.

– Förhoppningen är att få in fler rapporter om brister, så att vi kan använda vår köpkraft som påtryckningsmedel för att få till en förändring där det behövs, säger Axel Kollberg.

Sydafrika var först ut

Sydafrika blev första land att testa det nya rapporteringssystemet. För de lokala fackförbunden i Sydafrika är utmaningarna flera:

  • Arbetsgivarna är ofta negativt inställda till kontakt.
  • Bara 3-5 procent av arbetstagarna är organiserade.
  • Hundar, vakter och kameror har de senaste åren gjort det allt svårare att besöka farmerna och träffa arbetstagarna.

Enligt Maria Nilsson, ordförande i SPF Unionen, togs förslaget till det nya rapporteringssystemet väl emot av de lokala fackförbunden.

– De flesta var hälsosamt skeptiska till en början och undrade vad de skulle ha för nytta av det här och varför vi kom dit. Vi var tydliga med att vi inte var där för att lösa deras problem, utan för att ge dem ett verktyg som är bra för branschen i stort.

Andreas Bengtsson, sekreterare i SPF Unionen:

– Vi hade bra diskussioner, bland annat kring hur mycket information rapporterna ska innehålla. Det måste vara så mycket information att producenten kan utreda händelsen, men inte så mycket att arbetstagaren kan identifieras och bli utsatt för repressalier.

Axel Kollberg på Systembolaget igen:

– Fackförbund har en viktig roll i att stärka mänskliga rättigheter i vår leverantörskedja. Vi hade aldrig fått tillgång till den här typen av dialog med de lokala fackförbunden i Sydafrika om vi inte hade gjort det här tillsammans med IUF:s representant, Unionen och SPF Unionen. De fackliga representanterna ingav förtroende och öppnade upp dörrarna för Systembolaget.

Hur har det gått?

Under 2018 och 2019 arrangerades utbildningar och informationsinsatser om rapporteringskanalen, både för fackförbund och producenter. Det hölls ett tiotal utbildningar på plats i Sydafrika.

Inom ramen för samarbetet identifierades också att sydafrikanska fackförbund har för dålig insyn i Systembolagets revisionsarbete. Därför har en ändring i Systembolagets inköpsvillkor implementerats. Den kräver att fackförbund ska informeras innan en revision ska ske samt att de ska godkänna åtgärdsplanerna efteråt. Detta kontrolleras genom underskrifter av fackförbunden.

2020 kom första rapporten från ett sydafrikanskt fackförbund. Rapporten rörde en fackanställd som blivit avskedad och trakasserier av fackanslutna arbetare. Genom samarbetet arbetade vi under 2020 för att lösa konflikten. Till exempel har ett samarbetsavtal upprättats mellan producenten och fackförbundet.

– Det visar att samarbetet fungerar. Under 2021 har vi utökat samarbetet med ytterligare lokala fackliga resurser. Detta gör att vi kan hålla fler utbildningar och att vi kan stödja fackförbunden att rapportera om missförhållanden. Vi hoppas att detta leder till att vi får in fler rapporter, säger Axel Kollberg.

Fackförbundet FAWU håller möte på en vingård.

Nästa steg är att lansera i fler länder

– Nästa steg för oss är att nu lansera processen i fler länder. Nästa land är Italien där vi hoppas ha processen på plats 2022. Vi jobbar också för att göra det möjligt för arbetare som inte är fackanslutna att rapportera brister, säger Axel Kollberg. 

* IUF står får Internationella Unionen för livsmedels-, njutningsmedels-, och lantarbetareförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen.