Ny kanal för att stärka mänskliga rättigheter testas i Sydafrika

Hur kan man göra det enklare för vingårdsarbetare att slå larm om brister i arbetsvillkoren och samtidigt se till att de rapporter som kommer in innehåller tillräckligt mycket information för att händelserna ska kunna utredas?

De frågorna har diskuterats flitigt sedan SPF Unionen (Systembolagets lokala fackklubb), Unionen, Systembolaget och den internationella fackliga organisationen IUF* under hösten 2017 inledde ett samarbete för att förbättra arbetsvillkoren i dryckesindustrin. Idén var att ta hjälp av de lokala fackförbunden i respektive land för att främja mänskliga rättigheter. Nu – ett år senare – finns ett förslag till hur det rent praktiskt ska gå till.

Sydafrika utsågs till första land att testa det nya rapporteringssystemet, och i mitten av november reste SPF Unionen och Systembolaget dit för att tillsammans med Unionens internationella avdelning och en lokal representant från IUF presentera förslaget och ta in synpunkter från lokala fackförbund och producenter.

Hanna Sutherlin, Systembolagets hållbarhetsansvarig för Sydafrika, berättar:
– Hittills har det inte funnits någon bra kanal för de lokala fackförbunden att använda när de vill rapportera brister och missförhållanden. Vi på Systembolaget är långt bort från arbetstagarna i leverantörskedjan, vilket är ett hinder i sig. När vi får rapporter innehåller de ibland för lite information för att saken ska kunna utredas, och eftersom vi inte har en kontaktväg till den som anmält är det svårt att komma vidare.

Med det nya rapporteringssystemet kommer mycket att bli enklare.

Tanken är att den arbetstagare som är missnöjd med någonting kontaktar sitt lokala fackförbund. Där får arbetstagaren antingen hjälp direkt, eller också skickas ärendet vidare till IUFs lokala kontaktperson. Där avidentifieras innehållet i rapporten och skickas till IUFs ansvariga i Geneve, som kontaktar SPF Unionen. När SPF Unionen har tittat på underlaget och gjort eventuella kompletteringar går det vidare till Systembolaget, som i sin tur – via berörda svenska leverantörer – tar ärendet tillbaka ner genom leverantörskedjan och ser till att producenten i fråga gör en åtgärdsplan.

– Förhoppningen är att få in fler rapporter om brister, så att vi kan använda vår köpkraft som påtryckningsmedel för att få till en förändring där det behövs, säger Hanna Sutherlin.

För de lokala fackförbunden i Sydafrika är utmaningarna flera. Arbetsgivarna är ofta negativt inställda till kontakt, bara mellan 3 och 5 procent av arbetstagarna är organiserade och hundar, vakter och kameror har de senaste åren gjort det allt svårare att besöka farmerna och träffa arbetstagarna.

Fackförbundet FAWU håller möte på en vingård

Enligt Maria Nilsson, ordförande i SPF Unionen, togs förslaget till det nya rapporteringssystemet väl emot.
– De flesta var hälsosamt skeptiska till en början och undrade vad de skulle ha för nytta av det här och varför vi kom dit. Vi var tydliga med att vi inte var där för att lösa deras problem, utan för att ge dem ett verktyg som är bra för branschen i stort.

Andreas Bengtsson, sekreterare i SPF Unionen:
– Vi hade bra diskussioner, bland annat kring hur mycket information rapporterna ska innehålla. Det måste vara så mycket information att producenten kan utreda händelsen, men inte så mycket att arbetstagaren kan identifieras och bli utsatt för repressalier.

Även Hanna Sutherlin är nöjd med besöket:
– Vi hade aldrig fått tillgång till den här typen av dialog med de lokala fackförbunden i Sydafrika om vi inte hade gjort det här tillsammans med IUFs representant, Unionen och SPF Unionen. De fackliga representanterna ingav förtroende och öppnade upp dörrarna för Systembolaget, säger hon och fortsätter:

– Möjligheten att få sitta i möten med flera fackförbund och få ta del av deras kunskap och dela deras bilder gör mig ödmjuk inför vilket ansvar vi har. Fackförbund har en viktig roll i att stärka mänskliga rättigheter och det var inspirerande att tillsammans diskutera vad Systembolaget ytterligare kan göra för rätten att organisera sig fackligt i vår leverantörskedja. 

Möte mellan Systembolagets representanter och fackförbund i Sydafrika. De sitter runt bord i u-formation
Möte mellan Systembolagets representanter och fackförbund i Sydafrika


På vilket sätt öppnade fackförbunden upp dörrar?
– Man måste ha respekt för att man i de flesta delar av världen inte har kommit så långt i relationen mellan arbetsgivare och fackförbund som vi har i Sverige. Vi fick ofta frågan ”vill de förändra på riktigt” och fick bedyra Systembolagets seriositet. Det ingav förtroende, säger Maria Nilsson.

– Om vi kan undanröja några hinder och få de lokala facken och arbetsgivarna i Sydafrika att börja prata med varandra – då har vi en bra början. Nu gäller det bara att få igång arbetet.

Rapporteringsprocessen ska på sikt användas i fler länder, inte bara i Sydafrika.

*IUF står får Internationella Unionen för livsmedels-, njutningsmedels-, och lantarbetareförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen.