Så jobbar vi vidare med rapporten om italiensk vinindustri

Oxfam har genomlyst Systembolagets leverantörskedjor kopplat till italienska viner och slutrapporten redovisades i september 2021. Den viktigaste slutsatsen -- Systembolaget måste bli bättre på att förstå sin egen påverkan istället för att lägga ansvaret på andra aktörer i kedjan.

Oxfams så kallade Human Rights Impact Assessment gjordes på uppdrag av Systembolaget.

Slutrapporten kom i september 2021. Den visade att arbetare inom den italienska vinindustrin löper risk för tvångsarbete, fattigdomslöner och osäkra arbetskontrakt.

Många av Oxfams rekommendationer handlade om processer och metoder för inköp, riskidentifiering och riskhantering. Nu har vi omvandlat rekommendationerna till åtgärder.

Några exempel, vi har:

  • Anordnat utbildningar för inköpare och kategorichefer för ökad förståelse av vilka risker som finns, inte minst för specifika regioner och typer av dryck.
  • Erbjudit liknande utbildningar för svenska importörer.
  • Skapat ett ramverk för hållbara inköp till fasta sortimentet som står för cirka 95 procent av Systembolagets försäljning.

Läs hela uppdateringen (på engelska)

Åtgärdsplan, uppdaterad maj 2022 (engelsk excel)

Läs mer:

Artikel från när Oxfams slutrapport släpptes