Så jobbar vi vidare med rapporten om italiensk vinindustri

Oxfam genomlyste leverantörskedjorna för italienska viner. Den viktigaste slutsatsen var att Systembolaget måste bli bättre på att förstå sin egen påverkan och inte bara lägga ansvaret på andra aktörer i kedjan. Så vad gör vi för att bli bättre?

Oxfams så kallade Human Rights Impact Assessment gjordes på uppdrag av Systembolaget.

Slutrapporten kom i september 2021. Den visade att arbetare inom den italienska vinindustrin löper risk för tvångsarbete, fattigdomslöner och osäkra arbetskontrakt.

Många av Oxfams rekommendationer handlade om processer och metoder för inköp, riskidentifiering och riskhantering. Rekommendationerna har blivit åtgärder.

I denna uppdatering berättar vi vad som hänt sedan Oxfams slutrapport släpptes.

Några exempel:

  • Utbildningar för inköpare och kategorichefer för ökad förståelse av vilka risker som finns, inte minst för specifika regioner och typer av dryck.
  • Liknande utbildningar för svenska importörer.
  • Skapandet av ett ramverk för hållbara inköp till fasta sortimentet som står för cirka 95 procent av Systembolagets försäljning.

Läs hela uppdateringen (på engelska)

Åtgärdsplan, uppdaterad maj 2022 (engelsk excel)

Läs mer:

Artikel från när Oxfams slutrapport släpptes