Visselblås: Rapportera allvarliga misstankar

Systembolaget har nolltolerans mot korruption. Diskriminering, trakasserier, brott och miljööverträdelser ska aldrig förekomma. Likabehandling av leverantörer och god affärsetik är centralt.

Vi är tacksamma om du hjälper oss att följa detta. Därför kan vem som helst rapportera misstankar om korruption eller andra oegentligheter. Du gör det via en extern sida som tillhör en fristående organisation, Whistleblowing Centre. Du kan vara anonym och Systembolaget får inte veta vem som gjort anmälan.

I och med Systembolagets ensamrätt är det extra viktigt att vi följer gällande regler. Därför vill vi tidigt upptäcka eventuell korruption och andra oegentligheter.

Det här kan du rapportera

Genom det så kallade visselblåsar-systemet kan du rapportera personer på Systembolaget i ledande ställning eller nyckelposition som du misstänker har begått allvarliga oegentligheter eller missförhållanden, till exempel:

  • Ekonomisk brottslighet, som givande och tagande av muta eller förfalskning
  • Korruption, till exempel om en nyckelperson eller person i ledande ställning på Systembolaget missbrukar sin position
  • Stora brister i säkerheten på arbetsplatsen
  • Allvarliga miljöbrott
  • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier

Så här lämnar du din anonyma rapport

Följ instruktionerna i det formulär som finns via länken till Whistleblowing Centre längre ned på den här sidan. Du rapporterar enkelt och tryggt.

När du har skickat rapporten får du ett användarnamn och ett lösenord på skärmen. Spara användarnamnet och lösenordet på ett säkert ställe.

Du kan också ringa och lämna ett meddelande via en automatisk telefonsvarstjänst: 

Telefonnummer: 08-420 031 54
Ange kod: 3698

Inom tio dagar får du ett svar eller en följdfråga från Systembolaget. Även här är du anonym eftersom att dialogen sker via det fristående Whistleblowing Centre.

Gör en anmälan på Whistleblowing Centre

Tack för din hjälp!