Människa och samhälle

Visselblåsarkanalen: Rapportera allvarliga misstankar

Via Systembolagets visselblåsarkanal kan du rapportera allvarliga misstankar om lagöverträdelser, oegentligheter eller missförhållanden av allmänt intresse.

Kontakta Kundtjänst

Vi svarar gärna på dina frågor och tar emot synpunkter – oavsett om det gäller vilka drycker som passar till maten, beställningar, lanseringar eller Systembolagets uppdrag. Våra kunniga rådgivare finns på plats i många kanaler.

Så kontaktar du Kundtjänst

Anställd på Systembolaget?

Om du misstänker att det förekommer oegentligheter är det viktigt att rapportera det. Särskilt viktig är information om misstänkta överträdelser som gäller mutbrott. Om du är anställd, ska du i första hand lyfta dina misstankar i dialog med din närmaste chef eller någon annan chef på Systembolaget. Du kan också kontakta Lön & Support, våra etiska rådgivare, Juridik eller Compliance och etiskt ansvarig. Om du misstänker allvarliga överträdelser kan du även rapportera in det via vår visselblåsarkanal.

Personalärende?

Är du anställd hos oss och behöver hjälp i ett personalärende, eller vill rapportera om något som berör ditt arbets- eller anställningsförhållande? Lägg ett ärende i Serviceportalen så blir du kontaktad av MeO Partner. Du kan välja att prata konfidentiellt. Länken finner du längst ner på Vinet under Lön & Support.

Råd?

Du som anställd kan också få hjälp av Systembolagets etiska rådgivare i etiska frågor och dilemman, eller rapportera något som strider mot våra etiska värderingar. Du kan välja att prata konfidentiellt med våra etiska rådgivare. Kontaktuppgifterna finns på Vinet under Regler och etik på Systembolaget / Kompassen – vår interna uppförandekod / Rådfråga och rapportera.

Visselblåsarkanalen – så funkar den

Systembolaget har nolltolerans mot korruption, oegentligheter, lagöverträdelser, diskriminering och trakasserier. Om du misstänker att det förekommer oegentligheter är det viktigt att rapportera det. Särskilt viktig är information om misstänkta överträdelser som gäller mutbrott.

Vad du kan rapportera

I visselblåsakanalen kan du rapportera allvarliga misstankar om korruption, lagöverträdelser, oegentligheter eller andra missförhållanden som du upptäckt i ett arbetsrelaterat sammanhang, och som har ett allmänt intresse.

Med ”allmänt intresse” menas att händelsen berör allmänheten (normalt sett inte en persons egna arbets- eller anställningsförhållanden) och att det finns ett legitimt intresse av att missförhållandena rapporteras.

Det kan till exempel handla om:

  • Ekonomisk brottslighet, till exempel korruption, mutor, förskingring, bokföringsbrott, missbruk av position eller liknande.
  • Lagöverträdelser, till exempel av regler om miljöskydd, livsmedelssäkerhet, produktsäkerhet, konsumentskydd, folkhälsa, dataskydd och konkurrens.
  • Allvarliga brister i säkerheten eller arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Det finns även möjlighet att rapportera externt till utsedda tillsynsmyndigheter. Mer information finns på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Du kan vara anonym

Väljer du att vara anonym kan Systembolaget inte ta reda på vem du är. Det är alltid lättare att göra en grundlig utredning om du inte är anonym. Gäller ärendet din egen arbetssituation behöver du lämna namn och kontaktinformation, annars kan vi inte hjälpa dig vidare i ditt ärende.

Arbetstagare, arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter och personer som ingår i ett företags förvaltnings- och ledningsorgan har enligt visselblåsarlagen och Systembolagets regler ett skydd mot repressalier.

Få svar på vanliga frågor om Systembolagets visselblåsarkanal

Så här rapporterar du

Rapportering sker via en extern leverantör, WhistleB. Använd länken nedan och fyll i formuläret.

När du har skickat in formuläret får du ett användarnamn och ett lösenord på skärmen. Skriv ner och spara användarnamn och lösenord – utan dem kan du inte följa din rapport eller kommunicera med Systembolaget i ditt ärende.

Inom sju dagar får du ett svar eller en följdfråga från Systembolaget. All kommunikation med Systembolaget med anledning av din rapport kommer att ske i visselblåsarkanalen.

Du kan också ringa och lämna din rapport via en automatisk telefonsvarstjänst:

Telefonnummer: 08-420 031 54

Ange kod: 3698

Du kan även begära att få rapportera vid ett möte. Registrera en rapport enligt instruktionerna ovan och ange ditt önskemål.

Gör en anmälan på Whistleblowing Centre

Tack för din hjälp!