Miljö och klimat

Vi arbetar för att sänka våra koldioxidutsläpp, skapa cirkulära flöden och minska påverkan på miljön.

Samlat grepp i leverantörskedjan

Vi arbetar med ett förstärkt miljöfokus i leverantörskedjan för dryckerna. Vi gör det genom att ge aktivt stöd till leverantörer, producenter och odlare för att efterlevnaden av miljökraven i uppförandekoden amfori BSCI ska bli bättre, mer proaktiv och systematisk. Mer konkret handlar det om att driva utvecklingen mot ett mer långsiktigt hållbart jordbruk genom insatser som förbättrar jordhälsan, minskar användningen av kemikalier och som sparar resurser, energi och vatten. Sammantaget bidrar det till den biologiska mångfalden, klimatet och utveckling av cirkulära flöden. Arbetet görs i flera steg där fokus på leverantörernas eget miljöarbete är det första. För att nå full miljömognad i hela kedjan från odling till butikshyllan räknar vi med många olika insatser under flera år.

Vill du vara med och bidra?

Vi arbetar dagligen med stora och små beslut för att minska vår klimat- och miljöpåverkan. Som kund kan du bidra och göra stor skillnad genom de val du gör när du handlar hos oss.