Miljö och klimat

Vi arbetar för att sänka våra koldioxidutsläpp, skapa cirkulära flöden och minska påverkan på miljön.

Samlat grepp i leverantörskedjan

Vi ger stöd till leverantörer, producenter och odlare för att skapa ett stärkt miljöfokus i dryckernas leverantörskedja. Vi har miljökrav i vår uppförandekod och stödet är ett sätt att förbättra efterlevnaden, och göra fler mer proaktiva och systematiska i miljöarbetet.

Arbetet handlar om att driva utvecklingen mot ett mer långsiktigt hållbart jordbruk genom insatser som förbättrar jordhälsan, minskar användningen av kemikalier och som sparar resurser, energi och vatten. Sammantaget bidrar det till den biologiska mångfalden, klimatet och utveckling av cirkulära flöden.

Arbetet sker i flera steg där fokus på leverantörernas eget miljöarbete är det första. För att nå full miljömognad i hela kedjan från odling till butikshyllan räknar vi med många olika insatser under flera år.

Vill du vara med och bidra?

Du kan göra skillnad när du handlar hos oss.