Vi synar våra arbetskläder i sömmarna

Under 2019 köpte Systembolaget 10 ton arbetskläder. Produktionen av kläderna kräver en vattenmängd som motsvarar ungefär 18 år av vätskeintag för alla Systembolagets anställda samt släpper ut koldioxid som motsvarar 24 tur och retur-resor mellan Stockholm och New York*. Nu har vi inlett resan för att minska vår miljöpåverkan från de arbetskläder vi använder varje dag.

Kläder och textilier har större miljöpåverkan än vad man kan tro, eftersom produktionen dels kräver stora mängder vatten och kemikalier dels ger upphov till. Jessica Brännmark, som är ansvarig för Systembolagets arbetskläder, gjorde en beräkning för att få en uppfattning om hur stor miljöpåverkan våra kläder har*.

– När det stod klart hur stor påverkan var påbörjade vi arbetet med att ta fram cirkulära lösningar. Vi vill använda resurser så länge det går och sedan återvinna dem, säger Jessica Brännmark.

Under 2021 testas olika lösningar för att se vilka aktiviteter Systembolaget ska genomföra i större skala. Under året ska också mål för arbetet med kläder tas fram.

Fem Systembolagetanställda i en butik, iförda Systembolagets arbetskläder

Byte av kläder mellan butiker

Ett initiativ som påbörjades 2020 var att testa att byta arbetskläder mellan Systembolagets butiker. En slags secondhand-handel där fullt dugliga arbetsplagg kan fortsätta användas även om de inte passar den ursprungliga beställaren till exempel.

– Vi började testet under hösten 2020 och fortsätter nu under 2021. Det är Systembolagets eldsjälar som hjälpt till att sätta upp system för att kunna byta kläder mellan butikerna på ett smidigt sätt. Butiker i Göteborg lyckades spara 50 uppsättningar med kläder genom att inventera och byta kläder med varandra till exempel, säger Jessica Brännmark.

Införande av årsbeställningar

Under 2020 infördes också årsleverans av kläder. Det innebär att butikspersonalen beställer sina kläder för ett helt år, både i antal plagg och för alla årstider. Tidigare beställde Systembolaget närmare 8000 separata paket med kläder per år där varje paket vägde mindre än fem kilo. Det gjordes alltså många, små beställningar, vilket gav en stor påverkan på klimat.

– Vi införde årsbeställningar av två anledningar: dels för att minska vår miljöpåverkan genom att inte göra många, små beställningar, dels för att säkra tillgången på kläder till våra kollegor. När småbeställningar görs är det svårt att göra prognoser på plagg inför kommande år, vilket gör att det kan saknas kläder i vissa storlekar eller finnas för många av en annan, berättar Jessica Brännmark.

Resan har bara börjat

Genom att byta arbetskläder mellan butiker och införa årsbeställningar kommer vi en bit på vägen att minska vår miljöpåverkan. Men, arbetet med våra arbetskläder och användandet av dem behöver utvecklas ännu mer. Därför skänker vi också kläder till forskningsprojektet SIPtex, som undersöker hur klädindustrin kan bli mer cirkulär. Andra initiativ som vi tagit för att arbeta cirkulärt med våra kläder är att sy om uttjänta kläder till tygpåsar, förvaringstavlor med fickor, nyckelband och mobilhållare.

* Uträkning koldioxid- och vattenåtgång
Enhet Koldioxid Vatten
1 kilo kläder 15 kilo koldioxid1 10 000 - 15 000 liter vatten1
10 ton kläder 15 000 kilo koldioxid1 100 000 000 - 150 000 000 liter vatten
1 t/r resa STHLM-NYC 636 kilo koldioxid2 -
24 t/r resor STHLM-NYC 15 264 kilo koldioxid -
1 vuxen persons vätskeintag under 1 år - 1 095 liter vatten 3
Alla Systembolagets anställdas (6445) vätskeintag under 1 år - 7 057 275 liter vatten
Alla Systembolagets anställdas (6445) vätskeintag under 18 år - 127 030 950 liter vatten

1 Enligt Naturvårdsverket
2 Enligt FN-organet ICAO
3 Enligt National Academy of Sciences and Medicine
Observera att vattenåtgång och kemikalieåtgång skiljer mellan olika material, tillverkare och tillverkningsprocesser.