Miljö och klimat

Vi synar våra arbetskläder i sömmarna

Under 2019 köpte Systembolaget 10 ton arbetskläder. Produktionen krävde en vattenmängd som motsvarar vätskeintaget för alla Systembolagets anställda i 18 år. Koldioxidutsläppet motsvarade 24 tur- och returresor mellan Stockholm och New York. Nu ritar vi om kartan över inköp och hantering av arbetskläder på Systembolaget.

Kläder och textilier har större miljöpåverkan än man kan tro, eftersom produktionen dels kräver stora mängder vatten och kemikalier, dels orsakar utsläpp av koldioxid. Jessica Julin, ansvarig för Systembolagets arbetskläder, räknade ut hur stor påverkan kläderna har.

– När det stod klart hur stor den var påbörjade vi arbetet med att ta fram cirkulära lösningar. Vi vill använda resurser så länge det går och sedan återvinna dem, säger Jessica Julin.

Fem Systembolagetanställda i en butik, iförda Systembolagets arbetskläder

Butiker byter kläder med varandra

Ett initiativ är att byta arbetskläder mellan Systembolagets butiker. Har en butik fullt dugliga kläder men ingen användning för dem, kan en annan butik ta över dem. En slags secondhand-handel mellan butikerna.

– Det är Systembolagets eldsjälar som hjälpt till att sätta upp system för att kunna byta kläder mellan butikerna på ett smidigt sätt. Butiker i Göteborg lyckades spara 50 uppsättningar kläder genom att inventera och byta kläder med varandra, säger Jessica Julin.

Årsbeställningar sparar transporter

Under 2020 infördes årsleverans av kläder. Butikspersonalen beställer sina kläder för ett helt år, både i antal plagg och för alla årstider. Tidigare beställdes kläder flera gånger per år och närmare 8 000 separata paket som vägde under 5 kilo transporterades till butikerna varje år. Det gjordes alltså många, små beställningar. Årsbeställningar infördes av två anledningar, berättar Jessica Julin.

– Det minskar vår miljöpåverkan att inte göra många, små beställningar och vi säkrar tillgången på kläder till våra kollegor. När småbeställningar görs är det svårt att göra prognoser på plagg inför kommande år, vilket gör att det kan saknas kläder i vissa storlekar eller finnas för många av en annan.

Kläder skänks till forskning

Forskningsprojektet SIPtex undersöker hur klädindustrin kan bli mer cirkulär. Butikerna har samlat in uttjänta kläder för att de ska kunna användas i projektet.

Resan har bara börjat

Andra initiativ för att arbeta cirkulärt med kläder är att sy om uttjänta kläder till tygpåsar, förvaringstavlor med fickor, nyckelband och mobilhållare.

Ett arbete pågår också med att ta fram nya arbetskläder. Ledstjärnor där är att använda mer miljövänliga material, minska antalet material och kollektioner. När dagen kommer för nya arbetskläder är tanken att dessa fasas in successivt efter behov, så att kläder som fortfarande går att använda når sin fulla livslängd.

* Uträkning koldioxid- och vattenåtgång
Enhet Koldioxid Vatten
1 kg kläder 15 kg koldioxid1 10 000 - 15 000 liter vatten1
10 ton kläder 15 000 kilo koldioxid1 100 000 000 - 150 000 000 liter vatten
1 t/r resa STHLM-NYC 636 kilo koldioxid2 -
24 t/r resor STHLM-NYC 15 264 kilo koldioxid -
1 vuxen persons vätskeintag under 1 år - 1 095 liter vatten 3
Alla Systembolagets anställdas (6445) vätskeintag under 1 år - 7 057 275 liter vatten
Alla Systembolagets anställdas (6445) vätskeintag under 18 år - 127 030 950 liter vatten

1 Enligt Naturvårdsverket
2 Enligt FN-organet ICAO
3 Enligt National Academy of Sciences and Medicine
Observera att vattenåtgång och kemikalieåtgång skiljer mellan olika material, tillverkare och tillverkningsprocesser.