Nu levereras dina varor i återanvända kartonger

Beställt något från Systembolaget som du ska hämta i butik? Då packar vi det i återanvända kartonger från våra dryckesleverantörer! På så sätt minskar vi vår klimatpåverkan och bidrar till en hållbar framtid.

Bild på tejpen som används för att försluta kartongerUnder 2020 genomförde vi tester och nu lanseras lösningen i hela Systembolagets verksamhet: istället för att packa kundbeställningar som hämtas i butik i nytillverkade kartonger återanvänder vi dryckesleverantörers kartonger i så stor utsträckning som möjligt. Genom att använda kartongen en gång till istället för att slänga den minskar vi vår klimatbelastning, eftersom det alltid är bättre att återanvända än att återvinna ur klimatsynpunkt. Samtidigt minskar vi produktionen av nya kartonger, vilket sparar på naturens resurser

Hur minskar vår klimatpåverkan genom att återanvända kartonger?

Kartonger är gjorda av wellpapp som tillverkas av pappersmassa utvunnen ur barr- eller björkskog, som är en förnyelsebar råvara. Kartonger kan också tillverkas av återvunnen wellpapp.

För att skapa wellpapp behöver träden först brytas ner till en pappersmassa för att sedan gå vidare i processen genom att tvättas, pressas och torkas för att bli papper. Pappret används sedan för att skapa olika typer av material, bland annat wellpapp och kartong. Genom att återanvända kartonger minskar produktionen av wellpapp och vi sparar på naturens resurser.

Tidigare köpte vi in ungefär 400 000 kartonger per år att packa kundbeställningar i som hämtades i butik. När vi nu återanvänder våra dryckesleverantörers kartonger räknar vi med att kunna minska den siffran med cirka 50 procent. Det betyder att vi kan spara cirka 200 000 kartonger varje år, som annars hade behövt nyproduceras.

Vi räknar med att spara 114 ton koldioxid varje år

Genomsnittskartongen väger 0,6 kilo och har en klimatbelastning på 0,57 kilo koldioxid.

0,57 kilo koldioxid x 200 000 återanvända kartonger = 114 ton koldioxid

Siffror framtagna utifrån förbrukning av kartonger samt koldioxidberäkningar gjorda i miljöutredning

När testerna av att återanvända kartonger gjordes klistrades en lapp på kartongerna för att sprida information om testet. Nu när vi sjösätter lösningen i hela verksamheten har vi i stället valt att trycka budskapet på papperstejpen som används för att försluta kartongerna. Kunden får information om varför varorna kommer i en återanvänd kartong och vi kan spara papper genom att skippa lapparna – två flugor i en klimatsmart smäll!