Förpackningars klimatpåverkan

Olika dryckesförpackningar genererar olika mängd koldioxid vid tillverkning. Men hur stor är egentligen skillnaden mellan olika förpackningar?

Förpackningarnas klimatavtryck

I bilden här nedanför syns olika förpackningars klimatavtryck (gram utsläpp av CO2e) vid framställning av förpackningarna. Sifforna anger genomsnittliga utsläpp för respektive förpackningstyp.

Uträkningen baseras på materialåtgången för den förpackningsstorlek med störst försäljning under 2021

Glasflaskors vikt varierar stort. Den vikt som använts vid uträkningen för respektive flasktyp och storlek är den viktade medianen av försäljningsvolymen under 2021. Dessa data är omvandlade till koldioxidutsläpp per liter dryck för att bli jämförbara.

Källor: 
Beräkningarna av förpackningars koldioxidutsläpp gjordes 2018 och 2019 av extern part på uppdrag av finska Alko och i samverkan med Systembolaget, norska Vinmonopolet och isländska Vinbudin. 

Klimatavtrycken omfattar framställning av förpackning med förslutning och eventuell etikett. Slutrapporterna (på engelska) hittar du här:

Screening carbon footprint for aluminium wine packaging - Final report (pdf)
Update of winepackaging LCA – Final report Alko Oy (pdf)

Detaljerad tabell över förpackningars klimatpåverkan (pdf)