Välj en klimatsmartare förpackning

Att välja en klimatsmartare förpackning som till exempel papp, PET eller burk är det viktigaste valet för klimatet du kan göra som kund hos oss.

Förpackningar är det som ger störst klimatavtryck i vinets väg från odling till butik. Till slutet av 2023 vill vi på Systembolaget ha minskat klimatavtrycket från våra förpackningar med 10 procent. För att nå dit måste många av de kunder som idag köper vin i glasflaska välja papp, PET eller burk i stället. Det är de mest klimatsmarta förpackningar vi har för vin.

När fler väljer papp, PET eller burk kommer fler leverantörer och producenter våga ställa om sin produktion, och då kan vi fortsätta bygga ut sortimentet av vin i klimatsmartare förpackning.

– Det sker en global förflyttning till att tänka mer klimatsmart kring förpackningar. Allt fler leverantörer och producenter inser att det finns ekonomi i klimatsmartare förpackningar eftersom de också ofta är mer resurseffektiva och ekonomiska. Vi ställer allt oftare krav på att förpackningarna ska vara klimatsmarta när vi köper in nya drycker, säger Maria Hagström, hållbarhetsansvarig på Systembolaget, och fortsätter:

– Jag hoppas verkligen att vi konsumenter tar till oss pappförpackningen, den absolut klimatsmartaste förpackningen. Titta på mjölk och juice: där finns ingen tröskel för att ställa en kartong på bordet. Eller som när vi tappar vin på PET-flaska, då dyker fördomen upp att innehållet är av sämre kvalitet. Det är våra känslor som styr, inte förnuftet. Förpackningen är bara en vätskebehållare som ska klara vissa funktioner. En viktig sådan är att vara mer klimatsmart.

På Systembolaget finns flera olika typer av förpackningar, men det kan vara svårt att veta vilka som är klimatsmartare. I tabellen nedan kan du se förpackningarna och deras respektive klimatavtryck.

Illustration över olika förpackningars koldioxidutsläppUträkningen baseras på materialåtgången för våra vanligaste förpackningsstorlekar, papp1 l, returglas 0,5 l, burk 0,33 l, PET 0,75 l, lättare samt traditionell glasflaska 0,75 l. Dessa data är omvandlade till koldioxidutsläpp per liter dryck för att bli jämförbara. Beräkningarna av förpackningars koldioxidutsläpp gjordes 2018 och 2019 på uppdrag av Alko och i samverkan med Systembolaget och norska Vinmonopolet. Slutrapporterna (på engelska) finns i källhänvisningen längst ned på sidan.

Glasflaskor är de förpackningar som har störst klimatpåverkan. Ju tyngre flaskan är, desto mer koldioxid släpper den ut. Det beror på att det går åt mycket energi vid tillverkningen plus att flaskans vikt kräver ger tyngre transporter.

  • För öl är returglasflaskor den mest klimatsmarta förpackningen. Kom ihåg att lämna in returglasflaskorna för återanvändning, och inte slänga dem på återvinningsstationen.
  • För 0,75–1 liter vin är papp det mest klimatsmarta förpackningsalternativet.

Pappförpackning – ger minst klimatpåverkan

Pappförpackningar har minst påverkan ur klimatsynpunkt: de kräver mindre energi vid tillverkning och är lätta och effektiva att packa vid transporter. Ja, hela hanteringen är lättare – både för dig som kund och för oss i butik. Dessutom släpper pappförpackningen inte in ljus och bevarar därför dryckens egenskaper bra.

 

Aluminiumburkar – återvinningsbara

Burkar av återvunnen aluminium är ett bra val eftersom de består av just material som återvunnits och som sedan kan återvinnas igen – och vi är duktiga på det i Sverige. Dessutom är de lätta att hantera, går inte sönder och är effektiva att packa vid transporter. De släpper inte in ljus och är därför bra på att bevara dryckens egenskaper.

 

 

PET-flaskor – mindre energikrävande

PET-flaskan kräver mindre energi vid tillverkning och återvinns enkelt. Den väger mindre än glas och är därför lättare att frakta. Precis som läsk och vatten i PET-flaska tar inga av dryckerna i vårt sortiment smak av förpackningen. Dessutom går förpackningen inte sönder. 

Plast i sig är ett bra klimatval så länge förpackningen återvinns, och alla PET-flaskor vi säljer går att panta och återvinna.

Lättare glasflaskor och returflaskor – minskad energiåtgång

Det går åt mycket energi vid tillverkning och återvinning av glas. Att välja en returflaska som återvinns efter rengöring, eller en lättare glasflaska med mindre mängd glasmassa, ger mindre påverkan på klimatet.

Lättare glasflaskor håller lika bra som tunga, och det tunnare glaset påverkar inte dryckens kvalitet, smak eller lagringsmöjlighet. Dessutom blir hela hanteringen lättare – både för dig som kund och för oss i butik.

Plast är inte nödvändigtvis dåligt, men papp är bäst

– Det är lätt att tro att plast automatiskt är dåligt ur klimatsynpunkt, men den går att återvinna och rätt använd kan den vara bättre än många andra alternativ. En annan missuppfattning är att drycker tar smak av plast, säger Maria Hagström.

Vi kan däremot konstatera att pappförpackningen har minst påverkan på klimatet. Det är också där som Maria Hagström hoppas den stora förändringen sker.

– Jag hoppas verkligen att vi konsumenter tar till oss pappförpackningen, den klimatsmartaste förpackningen. Förpackningen är bara en vätskebehållare som ska klara vissa funktioner – en viktig sådan är att vara mer klimatsmart.