Välj en klimatsmartare förpackning

Att välja en klimatsmartare förpackningar som till exempel papp, burk eller PET är det viktigaste valet för klimatet du kan göra som kund hos oss.

Visste du att dryckesförpackningar står för en tredjedel av Systembolagets totala klimatpåverkan?

Systembolaget arbetar ständigt med att öka kunskapen hos både kunder och leverantörer om miljöfrågor - ett arbete som har burit frukt. Maria Hagström, hållbarhetsansvarig på Systembolaget, förklarar.

– Det sker en global förflyttning till att tänka mer klimatsmart kring förpackningar. Vi ser skillnad idag hos leverantörer och producenter som inser att det finns ekonomi i klimatsmartare förpackningar eftersom de också ofta är mer resurseffektiva och ekonomiska. Dessutom ställer vi allt oftare krav på att förpackningarna ska vara klimatsmarta när vi köper in nya produkter, säger hon.

På Systembolaget finns flera olika typer av förpackningar, men det kan vara svårt att veta vilka som är klimatsmartare. I tabellen nedan kan du se förpackningarna och dessas respektive klimatavtryck. 

Uträkningen baseras på materialåtgången för våra vanligaste förpackningsstorlekar, papp1 l, returglas 0,5 l, burk 0,33 l, PET 0,75 l, lättare samt traditionell glasflaska 0,75 l. Dessa data är omvandlade till koldioxidutsläpp per liter dryck för att bli jämförbara.

Glasflaskor är de förpackningar som har störst klimatpåverkan. Ju tyngre flaskan är, desto mer koldioxid släpper den ut. Det beror på att det går åt mycket energi vid tillverkningen plus att flaskans vikt kräver tyngre transporter.

  • För öl är returglasflaskor den mest klimatsmarta förpackningen. Kom ihåg att lämna in returglasflaskorna för återanvändning, och inte slänga dem på återvinningsstationen.
  • För 0,75–1 liter vin är papp det mest klimatsmarta förpackningsalternativet.

Pappförpackning - ger minst klimatpåverkan

Pappförpackningar har minst påverkan ur klimatsynpunkt: de kräver mindre energi vid tillverkning och är lätta och effektiva att packa vid transporter. Ja, hela hanteringen är lättare – både för dig som kund och för oss i butik. Dessutom släpper pappförpackningen inte in ljus och bevarar därför dryckens egenskaper bra.

 

Aluminiumburkar – återvinningsbara

Burkar av återvunnen aluminium är ett bra val eftersom de består av just material som återvunnits och som sedan kan återvinnas igen – och vi är duktiga på det i Sverige! Dessutom är de lätta att hantera, går inte sönder och är effektiva att packa vid transporter. De släpper inte in ljus och är därför bra på att bevara dryckens egenskaper.

 

 

PET-flaskor – mindre energikrävande

Det går åt mycket energi vid tillverkning och återvinning av glas. Att välja en returflaska som återvinns efter rengöring, eller en lättare glasflaska med mindre mängd glasmassa, ger mindre påverkan på klimatet.

Lättare glasflaskor håller lika bra som tunga, och det tunnare glaset påverkar inte dryckens kvalitet, smak eller lagringsmöjlighet. Dessutom blir hela hanteringen lättare – både för dig som kund och för oss i butik.

Lättare glasflaskor och returflaskor – minskad energiåtgång

Det går åt mycket energi vid tillverkning och återvinning av glas. Att välja en returflaska som återvinns efter rengöring, eller en lättare glasflaska med mindre mängd glasmassa, ger mindre påverkan på klimatet.

Lättare glasflaskor håller lika bra som tunga, och det tunnare glaset påverkar inte dryckens kvalitet, smak eller lagringsmöjlighet. Dessutom blir hela hanteringen lättare – både för dig som kund och för oss i butik.

Plast är inte nödvändigtvis dåligt men papp är bäst

– Det är lätt att tro att plast automatiskt är dåligt ur klimatsynpunkt, men den går att återvinna och rätt använd kan den vara bättre än många andra alternativ. En annan missuppfattning är att drycker tar smak av plast, säger Maria Hagström.

Vi kan däremot konstatera att pappförpackningen har minst påverkan på klimatet. Det är också där som Maria Hagström hoppas den stora förändringen sker.

– Jag hoppas verkligen att vi konsumenter tar till oss pappförpackningen, den klimatsmartaste förpackningen. Förpackningen är bara en vätskebehållare som ska klara vissa funktioner – en viktig sådan är att vara mer klimatsmart.

Hitta klimatsmartare flaskor

Här kan du läsa om hur du hittar drycker i klimatsmartare förpackningar både i butik och på systembolaget.se (du lämnar sajten).