Välj en klimatsmartare förpackning

Visste du att det går att göra ett viktigt val för klimatet när du väljer bland olika typer av förpackningen? Papp, PET och burk är exempel på mer klimatsmarta förpackningar på Systembolaget.

Förpackningar är det som ger störst klimatavtryck i vinets väg från odling till butik.

Till slutet av 2023 vill vi på Systembolaget ha minskat klimatavtrycket från våra förpackningar med 10 procent. För att nå dit måste många av de kunder som köper vin i glasflaska välja papp, PET eller burk i stället. Det är de vinförpackningar som ger minst klimatpåverkan.

När fler väljer en klimatsmartare förpackning kommer fler leverantörer och producenter våga ställa om sin produktion, och då kan vi fortsätta bygga ut sortimentet av vin i klimatsmartare förpackning.

– Det sker en global förflyttning som gör att fler nu tänker mer klimatsmart kring just förpackningar. Allt fler leverantörer och producenter inser att det finns ekonomi i klimatsmartare förpackningar eftersom de också ofta är mer resurseffektiva och ekonomiska. Vi ställer allt oftare krav på att förpackningarna ska vara klimatsmartare när vi köper in nya drycker, säger Maria Hagström, hållbarhetsansvarig på Systembolaget, och fortsätter:

– Jag hoppas verkligen att vi konsumenter tar till oss pappförpackningen, den absolut klimatsmartaste förpackningen. Titta på mjölk och juice: där finns ingen tröskel för att ställa en kartong på bordet. Eller som när vi tappar vin på PET-flaska, då dyker fördomen upp att innehållet är av sämre kvalitet. Det är våra känslor som styr, inte förnuftet. Förpackningen är bara en vätskebehållare som ska klara vissa funktioner. En viktig sådan är att vara mer klimatsmart.

På Systembolaget finns flera olika typer av förpackningar, men det kan vara svårt att veta vilka som är klimatsmartare. I tabellen nedan kan du se förpackningarna och deras respektive klimatavtryck (i gram utsläpp av CO2e) vid framställning av förpackningarna. Sifforna anger genomsnittliga utsläpp för respektive förpackningstyp.

Glasflaskors vikt varierar stort. Den vikt som använts vid uträkningen för respektive flasktyp och storlek är den viktade medianen av försäljningsvolymen under 2021. Dessa data är omvandlade till koldioxidutsläpp per liter dryck för att bli jämförbara.

Källor: 
Beräkningarna av förpackningars koldioxidutsläpp gjordes 2018 och 2019 av extern part på uppdrag av finska Alko och i samverkan med Systembolaget, norska Vinmonopolet och isländska Vinbudin. 

Klimatavtrycken omfattar framställning av förpackning med förslutning och eventuell etikett. Slutrapporterna (på engelska) hittar du här:

Screening carbon footprint for aluminium wine packaging - Final report (pdf)
Update of winepackaging LCA – Final report Alko Oy (pdf)
Detaljerad tabell över förpackningars klimatpåverkan (pdf)

Förpackningar – i korthet

Glasflaskor har störst klimatpåverkan. Ju tyngre flaska desto större koldioxidutläpp. Det beror på att det går åt mycket energi vid tillverkningen plus att flaskans vikt kräver tyngre transporter.

Pappförpackning ger minst klimatpåverkan. Mindre energi vid tillverkning och lätta att packa vid transporter. Bevarar dryckens egenskaper bra då inget ljus släpps in. 

Burkar är ett bra val eftersom de består av material som har återvunnits och kan återvinnas igen – och vi är duktiga på det. Dessutom lätta att hantera, går inte sönder och är effektiva att packa vid transporter. De släpper inte in ljus och bevarar därför dryckens egenskaper.

PET-flaskor kräver mindre energi vid tillverkning och återvinns enkelt. Den väger mindre än glas och är därför lättare att frakta. Precis som läsk och vatten i PET-flaska tar inga av dryckerna i vårt sortiment smak av förpackningen. Dessutom går förpackningen inte sönder. 

Returglasflaskor kan återanvändas och det gör det till ett bra alternativ.

Lättare glasflaskor (väger högst 420 gram) innehåller mindre mängd glas, vilket ger lägre påverkan än traditionella glasflaskor.

Panta och återvinn!

Gör en insats när förpackningen är tom – panta eller återvinn så kommer materialet till användning igen.