Papperskassar och kartonger – vi testar hållbara lösningar

Snart kommer Systembolagets kunder ha fler hållbara alternativ att bära hem sina varor i. Stina Lundqvist, hållbarhetsutvecklare på Systembolaget, och Catharina Hamsten, logistikutvecklare, berättar mer om hur vi testar olika lösningar på ett innovativt sätt.

För att minska Systembolagets miljö- och klimatpåverkan testar vi oss fram för att hitta hållbara och cirkulära lösningar*. Ett exempel är arbetet med att ta fram mer hållbara alternativ att bära hem varor från Systembolaget i. Stina Lundqvist, som jobbar med hållbarhets- och intressentutveckling på Systembolaget, och Catharina Hamsten, logistikutvecklare, har bland annat genomfört tester av papperskassar och återanvändning av kartonger.

Tester av papperskassar

– Syftet med att testa papperskassar var att hitta ett mer hållbart alternativ till plastpåsen och se om det fungerar i vår verksamhet. Vår ambition är att utföra aktiviteter med syfte att kunna ta bort plastpåsen ur vårt sortiment på sikt, och då krävs det att andra alternativ tas fram, säger Stina Lundqvist.

Två tester genomfördes under våren och hösten 2020 i en butik i Sundsvall, och i början av 2021 genomfördes ytterligare ett test i två butiker. Det som testades var papperskassens funktionalitet och hållbarhet, att den lever upp till de krav som Systembolaget har på påsar, hur den fungerar vi våra interna processer, samt hur medarbetare och kunder upplever kassen.

– Vi jobbar med tester på ett iterativt sätt, vilket innebär att vi justerar och utvecklar påsen efter ett test, och sedan upprepar vi testet. På så sätt kan vi utveckla och vidareutveckla produkten utifrån kunder och medarbetares feedback, förklarar Stina Lundqvist.

Feedbacken på papperskassen var överhängande positiv.

– Testerna i Sundsvall visade att både medarbetare och kunder uppskattade papperskassen. Den feedback vi fick in handlade om att man var positiv till ett alternativ som innebar att plastanvändningen kunde minska. Man gillade alltså papperskassen ur klimat- och miljösynpunkt, säger Stina Lundqvist.

En kvinna lägger ner en vinflaska i en papperspåse i en av Systembolagets butiker
Papperskassen testas i en av Systembolagets butiker i Sundsvall.

Från en 1 januari 2016 till den 31 december 2020 nådde Systembolaget en minskning av antalet sålda plastpåsar med - 40,2 procent. Det motsvarar en minskning på 397 ton plast och 331 ton koldioxid.

Vad är bäst – pappers- eller plastpåsar?

Det kommer löpande ut nya rapporter där man jämför olika typer av bärkassar.

– Beroende på hur man räknar och exakt vilken påse man tittar på får plast- och papperspåsar olika utfall. Om man jämför Systembolagets plastpåse, som är gjord av sockerrör från Brasilien, med en papperskasse gjord av skandinavisk råvara producerad i Sverige, vilket är den vi testat, får papperskassen bättre utfall, eftersom pappersproduktionen drivs av förnybar energi, säger Stina Lundqvist.

Ur nedskräpningssynpunkt är papper mycket bättre än plast då den förmultnar efter en månad i naturlig miljö. En plastpåse förmultnar aldrig.


Det mest hållbara alternativet

Det kan vara svårt att veta vilken typ av bärkasse man ska välja för att göra ett hållbart val. Svaret är att använda en väska eller påse man redan äger, det är alltid det bästa alternativet för klimatet.

Återanvändning av leverantörers kartonger

Ett annat test som genomfördes under 2020 var att återanvända dryckesleverantörers kartonger att packa kundbeställningar i, i stället för att använda nytillverkade kartonger. Tidigare har lösningen använts när kundbeställningar skickats till ombud, och nu testades lösningen att skicka direkt till butik i stället.

Genom att använda kartongen en gång till i stället för att kassera den minskar miljöbelastningen, eftersom det alltid är bättre att återanvända än att återvinna ur miljösynpunkt. Vi minskar också produktionen av nya kartonger, vilket sparar på naturens resurser.

– Det är extra roligt att göra tester som uppskattas både av våra medarbetare och av våra kunder. Dessutom vill vi ju bli ett föredöme inom hållbarhet och därför är det av största vikt att utveckla hållbara och cirkulära lösningar, berättar Catharina Hamsten.

* Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi betyder att man istället för att tillverka, köpa och sedan slänga saker utnyttjar producerat material så länge det går. Och när de går sönder så lagas de, görs om till något annat eller återvinns. En cirkulär ekonomi är helt enkelt en form av kretslopp som använder så lite som möjligt av jordens resurser och minimerar mängden avfall.