Enda skillnaden är klimatavtrycket

Vin i PET, papp och burk smakar likadant som vin i glasflaska – enda skillnaden är att förpackningen har lägre klimatavtryck vid tillverkning. Här hjälper vi dig att tänka lite annorlunda kring våra förpackningar.

Förpackningar – i korthet

Glasflaskor har störst klimatpåverkan. Ju tyngre flaska desto större koldioxidutläpp. Det beror på att det går åt mycket energi vid tillverkningen plus att flaskans vikt kräver tyngre transporter.

Pappförpackning ger minst klimatpåverkan. Mindre energi vid tillverkning och lätta att packa vid transporter. Bevarar dryckens egenskaper bra då inget ljus släpps in.

Burkar är ett bra val eftersom de består av material som har återvunnits och kan återvinnas igen – och vi är duktiga på det. Dessutom lätta att hantera, går inte sönder och är effektiva att packa vid transporter. De släpper inte in ljus och bevarar därför dryckens egenskaper.

PET-flaskor kräver mindre energi vid tillverkning och återvinns enkelt. Den väger mindre än glas och är därför lättare att frakta. Precis som läsk och vatten i PET-flaska tar inga av dryckerna i vårt sortiment smak av förpackningen. Dessutom går förpackningen inte sönder.

Returglasflaskor kan återanvändas och det gör det till ett bra alternativ.

Lättare glasflaskor (väger högst 420 gram) innehåller mindre mängd glas, vilket ger lägre påverkan än traditionella glasflaskor.

Vilken förpackning har lägst klimatavtryck?

Här kan du se förpackningarnas koldioxidutsläpp per liter dryck vid tillverkning.

Glasflaskors vikt varierar stort. Den vikt som använts vid uträkningen för respektive flasktyp och storlek är den viktade medianen av försäljningsvolymen under 2021. Dessa data är omvandlade till koldioxidutsläpp per liter dryck för att bli jämförbara. Sifforna anger genomsnittliga utsläpp för respektive förpackningstyp.

Källor:
Beräkningarna av förpackningars koldioxidutsläpp gjordes 2018 och 2019 av extern part på uppdrag av finska Alko och i samverkan med Systembolaget, norska Vinmonopolet och isländska Vinbudin.

Klimatavtrycken omfattar framställning av förpackning med förslutning och eventuell etikett. Slutrapporterna (på engelska) hittar du här:

Screening carbon footprint for aluminium wine packaging - Final report (pdf)
Update of winepackaging LCA – Final report Alko Oy (pdf)
Detaljerad tabell över förpackningars klimatpåverkan (pdf)


Marcus Ihre, Hållbarhetsansvarig på Systembolaget.

Allt fler ställer om till hållbara förpackningar

Till slutet av 2023 ska Systembolagets klimatavtryck från förpackningar minska med 10 procent. För att nå dit måste de som handlar hos oss i större utsträckning välja papp, PET eller burk i stället för glasflaska.

När fler väljer en förpackning med lägre klimatavtryck kommer fler leverantörer och producenter våga ställa om sin produktion, och då kan vi fortsätta bygga ut detta sortiment av drycker.

Jag hoppas verkligen att konsumenterna tar till sig pappförpackningen eftersom den har lägst klimatavtryck.

– Det sker nu en global förflyttning som gör att fler gör medvetna val kopplat till just förpackningar. Allt fler leverantörer och producenter inser att det finns ekonomi i förpackningar med lägre klimatavtryck eftersom de också ofta är mer resurseffektiva och ekonomiska, säger Marcus Ihre, hållbarhetsansvarig på Systembolaget, och fortsätter:

– Jag hoppas verkligen att konsumenterna tar till sig pappförpackningen eftersom den har lägst klimatavtryck. Titta på mjölk och juice: där finns ingen tröskel för att ställa en kartong på bordet. Eller som när vi tappar vin på PET-flaska, då dyker fördomen upp att innehållet är av sämre kvalitet. Förpackningen är bara en vätskebehållare som ska klara vissa funktioner.