Så främjar vi hållbar odling och produktion

Med hjälp av höga inköpskrav och aktiv dialog om klimat, biologisk mångfald och vatten hjälper vi fler att ställa om till mer hållbara sätt att odla och producera.

Miljöcertifieringar – vårt viktigaste verktyg

Vårt viktigaste verktyg för att kontrollera om våra drycker odlats och producerats på ett hållbart sätt är att drycken har en miljöcertifiering.

Se vilka certifieringar vi utgår ifrån

Vad kontrollerar vi?

Vi är noga med att de certifieringar vi utgår ifrån tar stor hänsyn till klimat, biologisk mångfald och vatten. Varför då?

Klimat

Allt vi gör påverkar vår miljö och vårt klimat. För att klimatavtrycket från odling och produktion ska bli så litet som möjligt behöver vi nyttja jordens resurser annorlunda. Några exempel är:

  • Minska markbearbetningen och tillämpa växelbruk
  • Odla täckgrödor
  • Använda så lite kemikalier som möjligt
  • Använda mindre el och bränsle.

Biologisk mångfald

När vi byter ut konstgödsel mot naturgödsel och växtrester kan vi öka kolinlagringen i jorden. Det minskar vårt klimatavtryck men ger också bättre förutsättningar för djur, insekter och växter, och även själva jordens långsiktiga bördighet – det som brukar kallas biologisk mångfald.

Vatten

Odling och produktion kräver vatten och vatten är en bristvara på många platser i världen. Tillgång till rent vatten är också en förutsättning för de som lever och bor i området.

För oss är det viktigt att dryckerna vi säljer har producerats med ansvarsfull vattenanvändning. Det betyder att man inte förorenar eller förbrukar vattnet lokalt och regionalt på ett sätt som gör att miljön runt omkring tar skada.

Så kontrollerar vi certifieringarna

För att vara säkra på att de miljöcertifieringar vi lutar oss mot håller måttet, låter vi en extern part regelbundet analysera certifieringar utifrån våra krav.

Eftersom vi är en av världens största inköpare av dryck, kan vi också påverka certifieringarna. Om någon certifiering inte riktigt når önskad nivå för vi en aktiv dialog med organisationen bakom om vilka områden som behöver förstärkas. På så sätt påverkar vi även drycker som säljs och konsumeras på andra marknader utanför Sveriges gränser.

Vår inköpsprocess – så ställer vi krav

  • När vi köper in en dryck, ställer vi krav på att leverantören ska arbeta proaktivt och systematiskt med hållbarhet i sin egen verksamhet.
  • Alla nya produkter vi köper in ska så långt som omständigheterna tillåter vara miljöcertifierade och kunna erbjudas i en förpackning med lägre klimatavtryck.
  • Leverantören ska ha en aktiv dialog med sina odlare och producenter om klimat, biologisk mångfald och vattenanvändning, och undersöka hur de kan minska sitt klimatavtryck från transporter.
  • Alla leverantörer i vårt fasta sortiment behöver också besvara ett antal miljö- och klimatfrågor och fylla i ett formulär där de gör en självuppskattning.

Vår inköpsprocess – så kvalitetssäkrar vi vårt sortiment