Vårt sociala ansvar sträcker sig runt hela världen.

Vi finns till för att minska alkoholens skadeverkningar i Sverige, men vårt sociala ansvar sträcker sig mycket längre än så. Här får du en överblick av vårt systematiska hållbarhetsarbete i leverantörskedjan och kan se exempel på hur vi arbetar i länder med större sociala utmaningar. Här kan du också anmäla misstanke om oegentligheter.