Alla är välkomna

Att vara döv och arbeta i butik

Man behöver varken prata eller lyssna för att ge bra kundservice. Det har Conny Magnusson bevisat. Han är nämligen döv och jobbar på Systembolaget i Vänersborg.

Det finns en inre styrka hos Conny som lyser, ett driv att fortsätta framåt och en vilja att ta för sig.

– Jag har ett jätteroligt jobb och trivs väldigt bra. Dessutom är det glatt hemma, då jag inte jobbar natt längre som jag gjorde på min tidigare arbetsplats, berättar Conny och ler.

Conny Magnusson framför en vinhylla i butik.

Olika kundreaktioner

Conny har varit döv sedan födseln och just för intervjutillfället har han tolk med sig. Annars är det papper och penna som gäller.

 Det är några av kollegorna som kan lite teckenspråk. Annars funkar det att skriva eller gestikulera.

Visst kan det bli lite knepigt, men det brukar alltid funka.

Conny jobbar oftast inne på lagret, men Ibland är han ute på butiksgolvet och skulle det behövas kan han även ta kassan.

 Visst kan det bli lite knepigt, men det brukar alltid funka. Fast jag trivs bäst på lagret.

Kunderna kan ibland bli lite osäkra på hur de ska agera när de förstår att personen de just bett om hjälp inte hör.

 De brukar prata högre och kolla runt omkring sig, lite nervösa. Jag brukar visa dem till den produkt de efterfrågar eller ta fram den information de vill ha. Vissa kan lite teckenspråk, andra kan bokstavera med tecken. Det löser sig alltid, säger Conny.

Ser mer än andra

Förutom noggrannhet och ett bra ordningssinne, är en av Connys styrkor att han snabbt läser av olika situationer i butik på ett sätt som hans kollegor sällan gör.

 Jag störs inte av olika ljud. När vi har tjuvar i butiken upptäcker jag ofta det direkt och säger till kollegor som kan agera. Vi döva ser mer än vad hörande gör, slår han fast.

Butikschefen Bert-Inge Jakobsson har bara positiva saker att säga om att ha en döv person i sitt arbetsteam.

 Jag upplever inte att det faktum att Conny är döv försvårar det dagliga arbetet. Möjligtvis måste jag ibland bli ännu tydligare i min kommunikation och försäkra mig om att Conny har fått ta del av all den information som vi andra kanske tar till oss i förbigående.

Funktionsnedsättningar skapar öppenhet i arbetsgruppen.

Bert-Inge menar att alla former av funktionsnedsättning skapar en öppenhet i arbetsgruppen, där man inspireras till att hitta nya sätt att kommunicera. Han ser tydligt hur kollegorna sinsemellan visar en ökad respekt och omtanke om varandra.

 Det är viktigt att bli medveten om sina farhågor och förutfattade meningar. Först när vi vågar möta något nytt kan vi utvecklas som människor och i våra yrkesroller.

Conny Magnusson och Bert-Inge Jakobsson arbetar tillsammans på Systembolaget i Vänersborg. 

Inte mycket extrajobb

Bert-Inge berättar att det inte är speciellt krångligt att erbjuda praktikplats till en person med funktionsnedsättning.

 Det kan ta lite extra tid i början innan man har lärt känna varandra. Men det gäller ju för alla som börjar ett nytt jobb och behöver läras upp.

Conny instämmer och förklarar att det finns många döva som inget hellre vill än att börja jobba. Han önskar att de fick samma chans som han har fått.

 Jag vet att de skulle klara det, avslutar Conny.