Alla är välkomna

En butik som speglar samhället

På Systembolaget i Botkyrka pratar personalen närmare 17 språk. Det är fler än antalet anställda i butiken. - Det är bara att titta på lunchlådorna i kylen. Det är en otrolig mångfald som berikar på alla sätt, säger butikschefen Jonny Wickman.

Från ölavdelningen hörs några prata högljutt på turkiska och vid vinerna står några tjejer och pratar på svenska om rosé. I andra änden av butiken får en person från Nigeria dryckestips på sitt hemspråk.

På Systembolaget i Botkyrka pratar personalen mellan tolv och sjutton språk.

– Det beror på hur man räknar. Vissa språk går lite in i varandra och även om vi inte pratar det flytande kan vi hjälpa kunderna, förklarar Jonny Wickman.

Butikschef Jonny Wickman framför kassalinjen.

Vill spegla samhället

I Botkyrka kommun är det drygt 56 procent av invånarna som antingen är födda i ett annat land eller har båda sina föräldrar födda utomlands. Det talas cirka 100 olika språk inom kommunen.

 I sammanhanget är våra sjutton språk inte särskilt mycket, men vi gör vårt bästa för att spegla samhället runt omkring oss, säger Jonny.

Vi gör vårt bästa för att spegla samhället runt omkring oss

De vanligaste språken som används i butiken är spanska, turkiska, kurdiska, polska, olika afrikanska språk, svenska, finska, engelska och några språk från arabvärlden. På varje enskild namnskylt sitter flaggor som visar vilket språk just den personalen pratar.

 När jag inte kan förklara så att kunden förstår, har jag ofta möjlighet att hämta en kollega som kan. I slutänden handlar det om att kunden ska lämna butiken nöjd – hur vägen dit ser ut är oviktigt, förklarar Jonny.

Styrkan ligger i olikheterna

Att vara behövd och kunna bidra till arbetslaget skapar trivsel bland personalen och en stolthet hos den enskilde.

 Vi är en oerhört stark grupp som tack vare våra olikheter klarar det mesta. Personligen utvecklas jag varje dag i mötet med alla olika kulturer, berättar Jonny.

Utmaningar med inkludering

 De flesta blir positivt överraskade när vi möter dem på deras hemspråk. Utmaningen uppstår när vi stöter på ett språk vi inte kan. Drömmen vore en broschyr på alla språk som förklarar våra alkoholregler. Då kan man alltid hänvisa dit vid diskussioner.

Som chef måste man våga ta diskussionen

Att jobba inkluderande innebär ibland att även våga möta svårigheter.

 Exempelvis om det skulle visa sig att en medarbetare har en exkluderande syn på andra grupper i samhället. Då måste man som chef våga ta diskussionen. Sådant tolereras inte, gruppen måste fungera och alla är lika viktiga.

Jonnys bästa tips när det gäller inkluderingsarbete

  • Våga prova! Du har ingenting att förlora. Fungerar det har du världens bästa medarbetare som är otroligt tacksam för möjligheten.
  • Skulle det inte fungera; våga avbryta! Då har du i alla fall försökt.
  • Se förbi förutfattade meningar. Döm inte någon efter det namn du ser på pappret. Det är bara att följa med tåget som redan har börjat rulla. Samhället utvecklas och vi måste göra samma sak.