با توجه به راهنمایی های زیر شما می توانید جویای کار فروشندگی در Systembolaget بشوید

در ادامه گامهای مختلف برای یافتن شغلی در فروشگاه شرح داده شده است

اولین کاری که باید انجام دهید، پر کردن یک فرم به طور مستقیم در رایانه یا تلفن همراه است. شما جزئیات تماس خود را وارد می کنید و تجربۀ شغلی خود را به ما می گویید. همچنین آنجا می توانید به سوالاتی پاسخ دهید که نشان می دهد آیا می توانید مشاغل Systembolaget را به خوبی انجام دهید یا نه.

گام بعدی این است که ما از متقاضیانی که فکر می کنیم مناسب کار در فروشگاه هستند برای انجام مصاحبه دعوت می کنیم. مصاحبه می تواند در فروشگاه یا تلفنی انجام شود. گاهی مصاحبه های انفرادی برگزار می کنیم. گاهی نیز چند متقاضی را همزمان برای شرکت در یک جلسه در فروشگاه دعوت می کنیم.

مصاحبه ها – روش کار

زمانی که برای مصاحبه می آیید، اطلاعاتی راجع به کار به شما داده می شود. شما می توانید دربارۀ خود و تجربۀ شغلی خود در زمینه های مشخص و مهم توضیح دهید، همانند ارائۀ خدمات. همچنین می توانید دربارۀ تجربۀ کاری خود با دیگران و بلند کردن اجسام سنگین بگویید.

می توانید بگویید که در شرایطی خاص چگونه عمل کرده اید و از آن شرایط چه چیزهایی فرا گرفته اید – هم در مواردی که نتیجۀ خوبی گرفتید، و هم در مواردی که می توانستید به گونۀ دیگری عمل کنید. ما می خواهیم بدانیم شما چه می خواهید، چه کارهایی می توانید انجام دهید، و از تجربۀ خود چه درسهایی فرا گرفته اید.

زبان سوئدی

یکی از پیش نیازهای اساسی برای استخدام نزد ما این است که شما بتوانید به زبان سوئدی بخوانید، صحبت کنید، و متوجه شوید. همچنین لازم است که یک مکالمۀ ساده در شرایط بسیار رایج یک روز کاری انجام دهید. همچنین باید بتوانید اطلاعات و دستورالعمل های نوشتاری را بخوانید و متوجه شوید. این سطح از زبان سوئدی معادل سطح B1 چارچوب اروپایی عمومی مرجع برای زبانها (GERS) یا سطح C در SFI است.

معرف

در پایان مصاحبه از شما نام افرادی که شما را می شناسند، برای مثال افرادی که در اماکن دیگر شاغل هستند و می توانند معرف شما برای این کار باشند.

در اینجا می توانید تمامی فرصتهای استخدام به همراه فرم درخواست را مشاهده نمایید