Jobba hos oss

Hos oss finns det goda möjligheter att utvecklas

Inom Systembolaget arbetar vi medvetet och långsiktigt tillsammans med dig för att du ska utveckla din kompetens. Vi erbjuder verktygen och du ansvarar själv för ditt lärande. För rätt person finns goda möjligheter att utvecklas och avancera både inom butik och inom Systembolaget i stort.

När du börjar på Systembolaget går du ett introduktionsprogram, som en inspirerande start. Sedan har du din individuella kompetensutvecklingsplan och täta uppföljningar med din chef.

Fyra anställda i butik diskuterar.

Vår syn på kompetens och lärande

I Systembolaget har vi en gemensam uppgift. Var och en av oss ska med kompetens, förmåga och gott omdöme bidra till att vi utför vårt uppdrag, har nöjda kunder och når verksamhetens mål. Grunden i Systembolagets syn på lärande är personligt ledarskap. Det är alltid du som enskild medarbetare som har ansvaret för att du lär dig det du behöver för att lösa uppgiften, och för att du ska fungera väl i din roll. Det formella ansvaret för din utveckling ligger alltid på din chef. Ni planerar och säkrar tillsammans din utveckling i ett årligt medarbetarsamtal.

När du jobbar i butik på Systembolaget ansvarar du själv för att anmäla dig till utbildningar och har möjlighet att påverka vilka områden du vill fokusera på. I dialog med chefen kommer ni fram till en utbildningsplan som utgår från butikens och organisationens behov.

På Systembolaget jobbar vi med återkoppling, dialog och reflektion för att våra anställda ska lära sig så mycket som möjligt. Under din tid på Systembolaget lär du dig om vårt uppdrag, om butiksdrift och om hur vi möter våra kunder. Som butiksanställd finns också utbildningar om de drycker Systembolaget säljer, samt om mat och dryck i kombination.

70-20-10

Systembolaget utgår från en modell för lärande som kallas 70-20-10. Det betyder att vi tänker på lärande som en process som sker varje dag och där du lär dig mest i vardagen. Vi tror att 70 procent av inlärandet sker i det dagliga arbetet och i mötet med kunden. 20 procent av det du lär dig, lär du dig av dina kollegor, din chef och genom ditt nätverk. Genom att ställa rätt fråga vid rätt tidpunkt.10 procent av lärandet sker organiserat, till exempel med dryckeskunskap på Systembolagets egen kursgård på Skarpö. Genom denna modell ger vi våra medarbetare möjligheten att kontinuerligt utvecklas och att varje dag lära sig nya saker.

Systembolaget erbjuder över 50 olika utbildningar och har cirka 50 e-utbildningar. Intresse för mat och dryck är bra om du ska jobba på Systembolaget men några speciella förkunskaper krävs inte. Utbildningarna utförs av några av våra medarbetare som är specialister på olika sorters dryck, samt mat och dryck i kombination.