Gå till huvudinnehåll

Alkohol och cancer

Alkohol orsakar flera tusen cancerfall varje år. Ju högre alkoholintag, desto högre cancerrisk. Även måttligt drickande ökar risken.

Rökning, övervikt och solen. Det är välkända riskfaktorer för cancer. Alkohol är en annan stor riskfaktor, om än inte lika känd.

Tio procent av alla nya cancerfall hos män uppskattades bero på alkohol, enligt en studie i åtta europeiska länder. För kvinnor var motsvarande siffra tre procent.

Översatt till Sverige skulle det innebära 3 000 cancerfall för män och 800 för kvinnor, skriver Cancerfonden. Totalt beräknas alkohol alltså stå för 3 800 cancerfall per år i Sverige.

3 saker alla inte vet om alkohol och cancer

 1. Vilken dryck har ingen betydelse för cancerrisken. Det är mängden alkohol som är av betydelse.
 2. Rökning orsakar flest cancerdödsfall. För höginkomstländer kommer övervikt och fetma tvåa bland riskfaktorer, enligt vissa beräkningar. Enligt andra studier är alkohol tvåa bland riskfaktorer som går att undvika.
 3. Forskningen har ännu inte funnit svar på om risken är störst om man dricker mycket men sällan, eller om man dricker ofta och lite.

Risken för cancer ökar redan vid låg alkoholkonsumtion

Ju mer alkohol, desto högre cancerrisk. Det är ett enkelt samband. För en del cancerformer ökar risken vid måttligt drickande. För andra cancerformer uppstår den stora risken först vid en relativt hög konsumtion. Det finns inte någon helt riskfri nivå.

Alkoholens samband är starkast till bröstcancer, levercancer, tjock- och ändtarmscancer och cancer i munhåla, matstrupe, svalg och struphuvud. Det finns också vissa bevis för samband till bukspottkörtelcancer. Det finns misstankar om samband med fler cancerformer.

Alkohol och bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor. Ungefär 300 kvinnor per år i Sverige beräknas få bröstcancer på grund av alkoholkonsumtion. 

Alkohol och tarmcancer

Tjocktarmscancer är en den fjärde vanligaste cancerformen i Sverige. 2014 fick cirka 4 300 personer tjocktarmscancer och cirka 2 000 personer ändtarmscancer.

Alkohol ökar risken får båda cancerformerna. Ju mer man dricker, desto högre risk – en studie visar att personer som dricker drygt tre glas per dag eller mer ökade risken med omkring 50 procent.

Alkohol och levercancer

Skrumplever på grund av hög alkoholkonsumtion är en av de vanligaste orsakerna till levercancer. Cirka 650 fall av levercancer upptäcktes 2014 och de flesta var över 65 år.

Alkohol och cancer i mun, svalg, struphuvud och matstrupe

Omkring 1 700 fall av dessa cancerformer upptäcks varje år i Sverige. Rökare ökar risken för cancer i mun och hals ännu mer om de också dricker alkohol. En studie som sammanfattar tidigare undersökningar visade att risken cancer i mun och struphuvudet ökar med 24 procent av ett standardglas per dag.

Illustrationen visar hur mycket av olika drycker som räknas som ett standardglas. Hur mycket ett standarglas innehåller beror på hur hög alkoholhalten i drycken är. 
 
Så orsakar alkohol cancer

Alkohol kan orsaka cancer på olika sätt.

 • När kroppen bryter ned alkohol bildas acetaldehyd. Detta är ett cancerframkallande ämne.
 • Alkohol höjer kroppens nivå av hormoner, till exempel östrogen. Höjd nivå av östrogen ökar risken för bröstcancer.
 • Alkohol påverkar cellernas skydd så att andra cancerframkallande ämnen lättare kan tränga in i cellerna.
 • Alkohol försvagar immunförsvarets ”mördarceller” som dödar tumörceller.
 • Alkohol minskar skyddet i mun och svalg mot andra cancerframkallande ämnen.
 • Övervikt är en stor riskfaktor för cancer. Alkohol innehåller mycket kalorier och kan bidra till övervikt.

 Sammanfattning från Systembolagets seminarium om alkohol och cancer. 

Källor 

 • cancerfonden.se (2016-04-01)
 • Cancerfondsrapporten 2013 och 2015
 • Socialstyrelsens statstikdatabas för cancer
 • Alcohol, attributable burden of incidence of cancer in eight European countries based on results from prospective cohort study (Schütze et al, British Medical Journal, 2011)
 • Alcohol and cancer (Bofetta & Hashibe, Lancet Oncol, 2006)
 • European code against cancer and scientific justification: third version (Boyle et al, Ann Oncol, 2003)
 • Prospective study of alcohol consumption quantity and frequency and cancer-specific mortality in the US population (Breslow et al, Am J Epidemiol, 2011)
 • cancerresearchuk.org (2015-11-24)
 • Light to moderate intake of alcohol, drinking patterns, and risk of cancer: results from two prospective US cohort studies (Cao et al, BMJ, 2015)
 • Alcohol and hepatocellular carcinoma: the effect of lifetime intake and hepatitis virus infections in men and women (Donato et al, Am J Epidemiol, 2002)
 • Alcohol drinking and colorectal cancer risk: an overall and dose-responsive meta-analysis of published studies (Fedirko et al, Annal Oncol, 2011)
 • Interaction between tobacco and alcohol use and the risk of head and neck cancer: pooled analysis in the international head and neck cancer epidemiology consortium (Hashibe et al, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2009)
 • High acetaldehyde levels in saliva after ethanol consumption: methodological aspects and pathogenetic implications (Homann et al, Carcinogenesis, 1997)
 • Short-term exposure to alcohol increases the permeability of human oral mucosa (Howie et al, Oral Dis, 2001)
 • IARC Monographs on the evaluation of carcinogeneric risks to humans, volym 44, 96 och 100 E, 1988, 2010 och 2012)
 • IARC world cancer report (Stewart & Kleihues, Lyon IARC Press, 2003)
 • Endogenous sex hormones and breast cancer in postmenopausal women: reanalysis of nine prospective studies (Key et al, J Natl Cancer Inst, 2002)
 • Alcohol drinking cessation and its effect on esophageal and head and neck cancers: a pooled analysis (Rehm et al, Int J Cancer, 2007)
 • Epidemiology and pathophysiology of alcohol and breast cancer: update 2012 (Seitz et al, Alcohol and Alcoholism, 2012)
 • Cocarcinogenic effects of alcohol in hepatocarcinogenesis (Stickel et al, Gut, 2002)
 • Alcohol consumption at mid-life and successful ageing in women: a prospective cohort analysis in the nurses' health study (Sun et al, PLoS Med, 2011)
 • A meta-analysis of alcohol drinking and oral and pharyngeal cancers. part 1: overall results and dose risk relation (Tramacere et al, Oral Oncol, 2012)
 • A meta-analysis of alcohol drinking and oral and pharyngeal cancers: results from subgroup analyses (Turati et al, Alcohol Alcohol, 2012)
 • WHO/FAO expert consultation on diet, nutrition and the prevention of chronic diseases (WHO Technical Report Series, 2003)
 • World cancer research fund/American institute for cancer research. Food, nutrition, physical activity, and the prevention of cancer: a global perspective (AICR, 2007)

 

En tom vinflaska

Sant eller falskt: Ett glas om dagen är nyttigt eller inte?

Om det tvista de lärde. Vi bad en av Sveriges ledande alkoholforskare reda ut förvirringen.

Ett glas om dagen