Hjärt- och kärlsjukdomar

Kronisk högkonsumtion av alkohol ger en klart ökad risk för kranskärlssjukdom, hjärtmuskelsjukdomar, förmaksflimmer, alla typer av stroke och högt blodtryck. Även en oregelbunden högkonsumtion, måttlig eller lätt konsumtion ger riskökning för hjärt-kärlsjukdom.

Högt blodtryck

Hur blodtrycket påverkas av alkohol varierar mellan individer. Vid ett enstaka alkoholintag är en vanlig reaktion ett initialt litet blodtrycksfall, följt av en blodtrycksstegring morgonen efter. I beräkningar av den globala sjukdomsbördan kom WHO fram till att 16 % av all alkoholdödlighet beror på alkoholens blodtryckshöjande egenskaper.

Hur stor andel av allt högt blodtryck som kan förklaras av alkohol är oklar, men de som dricker alkohol dagligen har generellt högre blodtryck än nyktra.

Rytmrubbning

Studier visar att varje ytterligare standardglas alkohol en person dricker per dag resulterar i 8 % ökad risk för att drabbas av förmaksflimmer. Man ser också olika samband beroende på alkoholtyp, störst riskökning ger starksprit. Oavsett veckokonsumtionens storlek är även berusningsdrickande en oberoende riskfaktor. Man kan också notera att risken för förmaksflimmer ökar vid sömnbrist, stress och kaliumbrist. Dessa är alla tillstånd som kan orsakas av alkohol.

Stroke

Studier visar att alkoholanvändare som grupp har högre risk för stroke jämfört med nyktra. Man ser även att berusningsdrickande är särskilt riskabelt och ökar risken särskilt för hemorragisk stroke.

Orsaker till de ökade strokeriskerna kan bland annat vara störning i hjärtrytmen och blodtrycksförhöjning.

Det är med hjärtat och alkohol som det är med alkohol generellt: En del drabbas av problem medan andra inte märker av något alls. Vissa dricker mycket men har ett starkt hjärta livet ut, medan andra får högt blodtryck utan att dricka mer än genomsnittet.

Vet man att det finns hjärt- och kärlsjukdomar i släkten kan det vara idé att ta det lite lugnare med alkoholen och inte dricka för mycket.

Den som dricker mycket eller ofta blir berusad löper större risk att få problem med hjärtat. Det kan orsaka högt blodtryck, rytmrubbning, hjärtförstoring och hjärnblödning.

Men alla högkonsumenter får inte hjärtsvikt, stroke eller hjärt-kärl-problem. Däremot kan det vara bra att minimera risken. 

Visste du att…

Hjärtat och hela kroppen mår bättre av att du äter i samband med att du dricker alkohol. Det är också bättre att dricka samma mängd långsamt än snabbt. Det här beror på att kroppen bättre kan ta hand om alkoholen – och påfrestningarna på hjärtat blir mindre.

Visste du att…

Genom att avstå alkohol 1-2 veckor kan de flesta sänka ett för högt blodtryck.

 

 

En tom vinflaska

Sant eller falskt: Ett glas om dagen är nyttigt eller inte?

Om det tvista de lärde. Vi bad en av Sveriges ledande alkoholforskare reda ut förvirringen.

Ett glas om dagen