Så dricker vi i Sverige

Har vi under coronapandemin ändrat vår alkoholkonsumtion? Hur mycket drack vi i genomsnitt i Sverige 2019? Dricker vi mest vin, öl eller sprit - och varifrån kommer dryckerna? Det får du veta här.

Hur dricker svenskarna under coronapandemin? 

Coronpandemin har lett till stora förändringar i levnadsvanor för de allra flesta i Sverige. Vi spenderar mer tid hemma, vi reser inte som vi gjorde innan, besöken på restauranger har minskat och vi begränsar våra sociala kontakter. Flera av dessa saker kan påverka hur och hur mycket alkohol vi konsumerar.  

Systembolaget har under april, maj och juni med hjälp av Norstat undersökt hur svenskarnas konsumtion av alkohol har förändrats under denna speciella period. Vi kommer fortsätta med dessa mätningar under hösten.  

Undersökningen visar att en stor majoritet – 74 procent – uppger att deras alkoholkonsumtion är oförändrad jämfört med början av året, 15 procent uppger att den har minskat och 10 procent att den har ökat. Störst minskning i konsumtionen syns bland 17–29-åringar där en av fem säger att deras konsumtion är lägre jämfört med början av året.  

Få personer dricker alkohol på restauranger och barer och en större mängd av den alkohol man dricker konsumeras i hemmet visar undersökningen. I stort sett alla uppger att de inte har varit utomlands den senaste månaden vilket betyder att den resandeinförsel som tidigare stod för 11 procent av den totala konsumtionen i stort sett helt har upphört.  

Man kan också se att de flesta går till jobbet. Stora regionala skillnader finns när det gäller att jobba hemifrån eller på ordinarie arbetsplats. 59 procent i storstadsregionerna jobbar helt eller delvis på ordinarie arbetsplats, 74 procent i övriga landet. Det är signifikant högre sannolikhet att ha ändrat sin alkoholkonsumtion – både uppåt och neråt – bland dem som till större delen arbetar på distans. 

Slutsatsen blir att även om konsumtionsvanorna delvis har förändrats hos svenskarna så finns det just nu inga belägg för att konsumtionen av alkohol har ökat till följd av pandemin. Denna bild bekräftas också av den extra Monitormätningen som genomfördes av CAN där de tittade på hur konsumtionen utvecklats i Sverige under mars och april.  

Så görs undersökningen

Datainsamlingen i underlaget har genomförts av Norstat med hjälp av en webbpanel vid tre tillfällen under våren. Vid varje tillfälle har 1300 respondenter i åldern 17-84 år fått svara på enkäten, som tar cirka fyra minuter att besvara.  

Medlemmarna i webbpanelen rekryteras via landsrepresentativa telefonundersökningar. Norstat ringer på ett slumpmässigt, riksrepresentativt urval (både fast och mobil telefoni). Urvalet ur panelen till varje mätningstillfälle har dragits proportionellt i förhållande till landets befolkningstal och har kvoterats på kön, ålder och region i kombination.  

 

 

Så drack vi i Sverige 2019

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, mäter årligen svenskarnas alkoholvanor. De preliminära siffrorna för 2019 ger en bild av våra dryckesmönster.

I genomsnitt drack vi...

CAN mäter hur mycket vi dricker i genomsnitt i Sverige. De räknar då i ren alkohol, det vill säga 100 procent alkohol. Siffran för 2019 var 8,7 liter.

Här har vi översatt siffran till några vanliga drycker.

En genomsnittlig svensk konsumerade alltså motsvarande 342 starköl eller 91 flaskor vin eller 32 flaskor sprit.

Det motsvarar drygt 6,5 öl i veckan eller 1,75 flaskor vin i veckan. 

Sifforna är ett genomsnitt. Många dricker långt ifrån dessa mängder, en del dricker inget alls medan andra dricker mer och drar upp snittet.

Vin är den vanligaste alkoholdrycken i Sverige

Den mesta alkoholen som dricks i Sverige är vin (42,7 procent). Det följs av starköl (31,7 procent), sprit (18,8 procent), folköl (4,8 procent) och cider inklusive blanddrycker (1,9 procent). 

Vindrickandet har ökat med drygt två procentenheter de senaste tio åren. Starköl har ökat med drygt fyra procentenheter. Spritkonsumtionen har minskat med knappt fem procentenheter sedan 2010.

Konsumtionens utveckling senaste åren

De totala alkoholkonsumtionen låg på över tio liter ren alkohol per person åren 2003-2006. Sedan gick den ned i fyra år, för att sedan gå upp och ned.

Konsumtionen minskade med ungefär en procent från 2018 till 2019. Konsumtionen är nu på den lägsta nivån sen Monitormätningarna började göras i Sverige 2001. 

Hur vi skaffar alkohol i Sverige

Att handla på Systembolaget är det vanligaste sättet att skaffa alkohol. Näst vanligast är resandeinförsel, det vill säga att privatpersoner för in drycker från utlandet för privat bruk. Att köpa alkohol på restauranger eller barer är det tredje vanligaste sättet.

Smuggling, internet och hemtillverkning står tillsammans för ungefär åtta procent. 

Fotnot

Undersökningen mäter alkoholkonsumtionen för personer som är 15 år och äldre.

Siffrorna är avrundade.

Uträkningar: En flaska vin beräknas på 75 cl och 13%. Starköl: 50 cl och 5,2%. Cider: 50 cl och 5%. En flaska sprit: 70 cl och 40%. Folköl: 50 cl och 3,5%.

 

Hur fort går alkohol ur kroppen?

Förbränning av alkohol tar tid och går inte att påskynda. De flesta gör sig av med 1,5-2 cl sprit (40 procent) per timme.

Förbränning