Revisorer

Utsedd av årsstämman

Deloitte AB med Didrik Roos som huvudansvarig revisor.

Vald till och med årsstämman 2020.

Förordnade av Riksrevisionen

Riksrevisionen har meddelat att tidigare års beslut att inte förordna revisor och revisorssuppleant i Systembolaget gäller även för perioden från årsstämman 2019 till och med årsstämman 2020.

Utsedda av riksdagsstyrelsen

Utsedda av Riksdagsstyrelsen

 Ordinarie

Jörgen Hellman

Johan Forssell

Alexandra Völker

Suppleanter

Mats Berglund

Ulrika Heindorff

Karin Rågsjö

 

Valda till och med årsstämman 2020.