Så väljer vi sortiment

Våra kunders kunskap och intresse för drycker, hållbarhet och hälsa har ökat de senaste åren. Det ställer höga krav på vårt sortiment. Vi vill på ett snabbt och bra sätt anpassa vad vi har i hyllan till kundernas önskemål.

Systembolagets inköpsprocess

Vårt sortiment täcker in allt från vin producerat på små familjeägda vingårdar och öl från hantverksbryggerier till sprit från världsledande varumärken. Kundernas efterfrågan, liksom säsong, högtider och internationella trender lägger grunden för vilka drycker som tas in i sortimentet och kommer våra kunder till del. Våra inköpare provar varje år flera tusen produkter från hela världen. I Systembolagets kvalitetssäkrade fasta sortiment finns cirka 2 400 drycker. Dessutom har vi ett kvalitetssäkrat tillfälligt sortiment som varierar under året. Utöver det finns cirka 12 900 produkter tillgängliga hos våra leverantörer för beställning genom oss.

Inköpsprocessen för vårt ordinarie sortiment

Vi analyserar trender och tar in insikter från omvärlden när vi bygger vårt sortiment. Sortimentet ska vara unikt i bredd och djup och anpassat efter kundernas efterfrågan. Det är också viktigt för oss att driva trender som möjliggör för våra kunder att göra mer medvetna val. Hälsotrenden är stark och går hand i hand med vad vi vill erbjuda. För oss innebär det att vi erbjuder produkter med lägre alkoholhalt och i mindre förpackningar och produkter som tar hänsyn till miljö och goda arbetsvillkor. För närvarande finns även en önskan bland konsumenter att "lyxa till det" då och då med exklusiva artiklar, och vi erbjuder därför produkter i alla prisklasser.

Varje år utformar vi en sortimentsstrategi som är grunden för systembolagets lanseringsplan. Lanseringsplanen styr vilken typ av drycker vi kommer att efterfråga. För varje lansering gör vi en offertförfrågan till dryckesleverantörer där vi specificerar vilken typ av dryck vi söker. Utifrån offerterna tar vi in varuprover som blindprovas (utan information om märke, leverantör eller producent) av våra provare som kvalitetsbedömer drycken. Ibland provas mer än hundra drycker, och den eller de som motsvarar efterfrågad stil och håller högst kvalité köps in till lanseringen. Inför lanseringen i butik beskriver en provningspanel varorna med fakta, doft- och smakbeskrivning samt smakklockor i en så kallad karaktäristiskprovning. Före lansering görs även en omfattande kvalitetskontroll, där vi doftar, smakar och gör kemiska analyser av dryckerna i vårt eget laboratorium. Detta för att säkerställa att den produkt som hamnar på butikshyllan är samma produkt som provades i den första blindprovningen.

Strikt märkesneutralitet

Enligt konkurrensrättsliga regler måste Systembolaget agera icke-diskriminerande mot alla sina dryckesleverantörer. Sedan Sveriges EU-inträde har Konkurrensverket rapporterat om Systembolagets verksamhet till EU-kommissionen. Dryckesleverantörer kan via Alkoholsortimentsnämnden överklaga vårt beslut om avvisad offert eller avlistning av produkt från sortimentet. Systembolaget följer alltid nämndens beslut.

Märkesneutraliteten innebär att vi alltid ska vara:

Transparenta. Exempelvis är inköpsvillkoren icke förhandlingsbara och samma för alla leverantörer.
Icke-diskriminerande. Alla leverantörer ska behandlas på samma sätt.
Objektiva. Vi tar bort varumärke och flaska i urvalsprocessen och fokuserar enbart på sensoriken.

Vår inköpspolicy

Vår sortimentsplan beskriver inriktning och målsättning för sortimentet och utgår från vår inköpspolicy. Sortimentet ska enligt inköpspolicyn:

  • Kännetecknas av omtanke, kunskap och inspiration
  • Vara anpassat efter den svenska kundens efterfrågan
  • Vara brett och mångsidigt
  • Vara kvalitetssäkrat, hållbart, lönsamt och kostnadseffektivt
  • Byggas märkesneutralt, likabehandlande och transparent.

Nyheter och säsong

Våra nyheter lanseras i butik fyra gånger per år och vi märker ut dem med orange hyllkantsetiketter. Vi har också ett säsongsutbud när det gäller mat och dryck, till exempel oktoberöl och juldrycker. För dem som önskar ett smalare och mer exklusivt sortiment finns vårt tillfälliga sortiment med ett begränsat antal drycker som lanseras nästan varje månad i ett antal butiker och på systembolaget.se. Dessutom erbjuder vi ett sortiment av lokalproducerat i butikerna närmast producenten.

Allt ryms inte i butiken – men kan beställas

Oavsett vilket utbud butiken har så kan allt beställas på systembolaget.se. Förutom vårt provade fasta sortiment, som är kvalitetssäkrat och beskrivet med smakklockor, smaktyper och karaktäristik, finns cirka 12 000 produkter tillgängliga genom det så kallade beställningssortimentet.