Skydda barn och unga från alkohol

Här berättar vi om hur du kan tänka kring att dricka alkohol när barn är med, vad du kan göra för ett barn som far illa av en vuxens alkoholkonsumtion och hur du kan säga nej till att köpa ut alkohol.

En viktig del i Systembolagets uppdrag är att skydda barn och unga från alkohol och dess konsekvenser. Vi jobbar aktivt för att motverka langing genom vårt arbete i butiker och våra kampanjer. Vi arbetar också för att färre barn ska fara illa till följd av vuxnas drickande.

Forskningen visar att barn och unga tar stor skada av alkohol, framför allt på lång sikt. Risken att hamna i ett beroende och utveckla sjukdomar ökar vid alkoholkonsumtion i ung ålder. Det är därför det är åldersgräns för när man får konsumera och köpa alkohol. Läs mer här.

Men barn kan även ta skada av andras drickande. Därför har Systembolaget och IQ tillsammans med ett antal barnrättsorganisationer startat initiativet Barndom utan baksmälla, som verkar för att fler vuxna ska agera när dom ser att ett barn far illa av en vuxens drickande. Läs mer här.