Sälja med ansvar

Vårt uppdrag – annorlunda av en anledning

Kanske har du märkt att vi har stängt lite oftare än andra butiker, är petiga med ålderskontroller och aldrig har några extrapriser? Det är lite annorlunda men med begränsad tillgång till alkohol mår folkhälsan bättre.

Så när vi frågar om legg om och om igen, har stängt på söndagar och ställer en ångravagn vid kassan så är det för att vi har i uppdrag att skydda fler från att fara illa av alkohol.

Systembolagets uppdrag från staten är att med ensamrätt och med ansvar och god service sälja alkohol i Sverige. I vårt uppdrag ingår också att informera om alkoholens skadeverkningar. Alkohol är inte som andra varor och därför är vi inte heller som andra företag.

Vårt sätt att sälja alkohol begränsar konsumtionen

Alkoholens baksidor drabbar inte bara de som dricker utan även deras familjer, barn och andra nära och kära. Det är mot den bakgrunden svensk alkoholpolitik och Systembolaget finns. Alkoholpolitiken har som mål att begränsa den totala alkoholkonsumtionen, eftersom forskningen visar på ett tydligt samband – ju mer som dricks, desto större blir alkoholskadorna. 

Hur mycket som dricks i ett land är en kombination av kultur, religion, tradition, ekonomi och regleringar. Världshälsoorganisationen (WHO) har pekat ut tre huvudsakliga verktyg länder kan använda för att begränsa alkoholens skadeverkningar:

  1. Priset på alkohol
  2. Begränsning av tillgängligheten av alkohol
  3. Reglerad marknadsföring för alkohol

I Sverige används alla tre verktyg och staten har gett Systembolaget ensamrätt att sälja starköl, vin och sprit för att begränsa tillgängligheten. Begränsningarna sker i antal butiker och i öppettider. Öppettiderna beslutas av riksdagen.

Sverige har delvis på grund av denna politik en lägre alkoholkonsumtion än genomsnittet i Europa.

Ladda ner rapporten om verktygen på WHOs webbplats

Grafen visar konsumtionen i liter ren alkohol per år och per person över 15 år. Siffrorna är hämtade från WHO och är från 2016. Genomsnittet för alkoholkonsumtion i Europa ligger på cirka 11 liter ren alkohol per år. 2021 års alkoholkonsumtionen i Sverige uppmättes till 8,7 liter ren alkohol per person och år.

Vi säljer med omtanke

Systembolaget säljer med ansvar och utan vinstintresse. Det innebär bland annat att vi inte ska sälja så mycket som möjligt och inte har målet att maximera vinsten. Därför har vi inte erbjudanden som "ta tre, betala för två" eller extrapriser, och därför uppmuntrar vi aldrig kunder att köpa mer än de har tänkt sig. 

Vi informerar om alkoholens risker

I vårt samhällsuppdrag ingår att informera om alkoholens risker. Det gör vi på olika sätt för att nå så många som möjligt - vi gör det i eget namn, i samarbete med andra och genom vårt dotterbolag IQ som arbetar för en smartare syn på alkohol. 

Vi engagerar oss i förebyggande aktiviteter och samarbeten. Bland annat samarbetar vi med polisen i samband med våra insatser mot langning och vi ger tonårsföräldrar verktyg och argument för att inte köpa ut till sina barn.

Vi bidrar också till fristående alkoholforskning. 

God service som uppdrag

Kvinna i mönstrad kofta håller i en plastpåse från Systembolaget och står vid kassabandet i en av Systembolagets butiker

Som enda företag som säljer starköl, vin och sprit ska vi erbjuda god service över hela landet. Vår service baserar sig på vår breda kunskap om det mesta som har med alkohol att göra. Vi arbetar på flera sätt:

  • Vi har kunnig personal som kan ge råd om drycker och vad som passar till olika maträtter.
  • Vi har ett sortiment som ska passa alla. Alla butiker har inte allt, men nästan alla drycker går att beställa till valfri butik.
  • Genom vårt sortiment och vår kunskap om riskerna med alkohol, hjälper vi våra kunder att göra medvetna val.

Information om Systembolaget på 26 olika språk.