Varför har Systembolaget stängt?

För många är det viktigt när vi har öppet. För andra är det viktigt att vi har stängt. Systembolaget har inte lika generösa öppettider som till exempel mataffärer. Det finns viktiga anledningar till det.

Ett glas vin till en god middag kan vara trevligt. Men alkohol är också beroendeframkallande och kan få andra konsekvenser som sjukdomar, dödsfall, våld och olyckor.

Konsekvenserna påverkar inte bara de som dricker utan även barn, partners och vänner. Det är därför Systembolaget finns – när alkohol inte säljs överallt och när som helst, begränsas konsumtionen och alkoholproblemen.

Öppettiderna är alltså ett sätt att begränsa alkoholkonsumtionen. Men gör det verkligen någon skillnad? Svaret är ja. Världshälsoorganisationen (WHO) har pekat ut tre huvudsakliga verktyg länder kan använda för att begränsa alkoholens skadeverkningar. De tre är:

  1. Priset på alkohol
  2. Begränsning av tillgängligheten av alkohol
  3. Reglerad marknadsföring för alkohol

När Systembolaget började ha öppet på lördagar såg vi en ökad konsumtion. Men eftersom lördagsöppet var så starkt efterfrågat vägde det över när riksdagen beslutade i frågan.

Systembolagets öppettider beslutas av riksdagen. De är en del av vårt uppdrag som statligt ägt bolag: att sälja alkohol med god service, men utan att försöka sälja så mycket som möjligt eller maximera vinsten.

Vi begränsar alkoholproblemen genom att sälja med ansvar, informera om riskerna med alkohol och kolla legg noggrant för att vara säkra på att inte sälja till någon under 20.

För oss är allt detta självklart och viktigt – vi vet att det gör skillnad.