Vision, syfte, kundlöfte och värderingar

Systembolagets uppdrag är att med ensamrätt och med ansvar och god service, sälja alkoholdrycker samt att informera om alkoholens skadeverkningar.

Syfte och vision

Vi finns till för alla i Sverige och vårt syfte är att begränsa alkoholens skador i samhället. Vår vision är ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada.

Vårt kundlöfte

  • Du ska alltid känna dig välkommen.
  • Du ska alltid kunna upptäcka nytt tillsammans med oss.
  • Du ska alltid kunna lita på att vi säljer med ansvar.

Våra värderingar

Vi är omtänksamma, kunniga och inspirerande.