Vårt uppdrag

Vision, syfte, kundlöfte och värderingar

Systembolagets uppdrag är att med ensamrätt och med ansvar och god service, sälja alkoholdrycker samt att informera om alkoholens skadeverkningar.

Syfte och vision

Vi finns till för alla i Sverige och vårt syfte är att bidra till bättre folkhälsa genom att begränsa alkoholens skador. Vår vision är ett samhälle där alkoholdrycker kan njutas utan att människa eller miljö tar skada.

Vårt kundlöfte

  • Du ska alltid känna dig välkommen.
  • Du ska alltid kunna ta del av vår kunskap.
  • Du ska alltid kunna lita på att vi säljer med ansvar.

Våra värderingar

Vi är omtänksamma, kunniga och inspirerande.