Alkohol och tonåringar - så dricker unga idag

Så mycket dricker tonåringar

Svenska tonåringar är nyktrare än tidigare generationer. Beror det på en förändrad alkoholkultur? Kanske, men ingen vet säkert. Samtidigt finns tecken på att minskningen har planat ut.

Under 1970-talet drack nästan alla tonåringar redan i nian (90 procent). Idag, en bit in på 2000-talet har den siffran sjunkit markant. Detta vet vi eftersom Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, ger ut en årlig rapport kring ungas alkohol- och drogvanor. I den senaste skolundersökningen (2023) uppger 39 procent av niorna att de druckit under de senaste 12 månaderna. Av tvåorna i gymnasiet har 70 procent gjort det.  

Varför dricker tonåringar mindre alkohol?

Vi vet inte varför ungdomar dricker mindre alkohol idag än tidigare, men det pågår forskning, bland annat en intervjustudie från Stockholms universitet  som ger flera tänkbara skäl:  

  1. Studier, fritidsaktiviteter och sociala medier tar ungdomarnas uppmärksamhet och tid.  
  2. Unga upplever höga krav på prestation, både på fritiden och i skolan, vilket ger mindre plats för alkohol.  
  3. Att värna om sin hälsa är ett ideal som påverkar både vuxna och ungdomar. Tonåringar verkar vara medvetna om att alkohol är skadligt.   
  4. Det är mer socialt accepterat att tacka nej idag än tidigare – grupptrycket kring att festa tycks ha minskat.