Vad dricker tonåringar?

Att syskon eller äldre kompisar köper ut är fortfarande det vanligaste sättet för tonåringar att få tag i alkohol. Samtidigt har ett nytt medielandskap växt fram under de senaste decennierna, där sprit langas via sociala medier som Snapchat och Instagram.

Den alkohol som tonåringar dricker kommer oftast från någon närstående. Vanligast är äldre syskon, en kompis eller partner – detta gäller 39 procent av niorna, och 50 procent av tvåorna i gymnasiet. I nian köper 22 procent alkohol av langare, medan 19 procent av tvåorna i gymnasiet gör det. Föräldrar som köper ut blir vanligare ju äldre tonåringarna blir – från 14 procent i nian, till 23 procent i tvåan i gymnasiet. Ett annat sätt att få tag i alkohol från sina föräldrar är att sno den hemifrån utan att fråga (11 procent av niorna, 5 procent av gymnasietvåorna).  

Men faktum är att många unga inte vet var alkoholen de köper kommer ifrån. Det gäller i högre grad niorna (20 procent) än tvåorna i gymnasiet (13 procent).  

I den här statistiken döljer sig också nya sätt att langa alkohol, exempelvis via Snapchat och Instagram där så kallade hink-konton säljer alkohol till ungdomar. 28 procent av ungdomar i åldrarna 16-21 år har sett erbjudanden om att köpa alkohol på sociala medier, och 12 procent har köpt alkohol via så kallade hink-konton. Att handla via sociala medier är vanligare bland tjejer, än bland killar och förekommer oftare i storstadsregioner än på landsbygden.   

DIAGRAM

Om du upptäcker ett hinkkonto – så agerar du  

Att köpa från langare på Snapchat eller Instagram är riskabelt av flera skäl: Din tonåring träffar obekanta människor, som säljer alkohol utan känd innehållsförteckning. Dessutom finns barnets kontaktuppgifter i fel händer –säljare som kan vara kopplade till organiserad brottslighet.     

Anmäl kontot till den sociala plattformen  

De personer som driver kontot kan inte se vem som har anmält, så fortsätt att göra det tills kontot försvinner. Uppmuntra gärna andra att göra samma sak.   

Polisanmäl  

Ta samtidigt skärmdumpar om det finns bevis för att kontot säljer alkohol eller droger. Om langaren har varit i kontakt med ditt barn, ta skärmdumpar på konversationen och anmäl till polisen.   

Kolla ditt barns lista på följare  

Ha koll på vilka som följer ditt barn – hink-konton sprider sitt budskap på detta sätt.   

Prata med ditt barn  

Berätta för ditt barn om att det är farligt att ha kontakt med dem som driver hink-konton, och att den verksamhet de bedriver är olaglig.   

Håll kontakt med andra föräldrar  

Lyft ämnet hinkkonton när du pratar med andra vuxna. Ju fler som känner till att försäljning pågår i sociala medier, desto större chans att fler anmäler.