Därför finns Systembolaget

Vi finns till för att alkoholskadorna blir mindre om alkohol säljs utan vinstintresse. I vårt uppdrag från staten ingår att informera om alkoholens risker, ge bra service och sälja med ansvar. 

Alkohol är ett folkhälsoproblem

Alkohol kostar samhället stora summor varje år: 49 eller 66 miljarder kronor beroende på beräkningssätt, enligt Missbruksutredningen från 2011. Alkoholen orsakar beroende, sjukdomar, dödsfall, våld och olyckor. Det drabbar enskilda personer, men även familjer, barn och andra nära och kära. Det är mot den bakgrunden svensk alkoholpolitik och Systembolaget finns.

Alkoholpolitiken har som mål att begränsa den totala alkoholkonsumtionen, eftersom forskningen visar på ett tydligt samband – ju mer som dricks, desto större blir alkoholskadorna. 

Staten har gett Systembolaget ensamrätt att sälja starköl, vin och sprit för att begränsa konsumtionen. Forskning visar att konsumtionen skulle vara drygt 30 procent högre om starköl, vin och sprit såldes i livsmedelsaffärer. 

Begränsningarna sker i antal butiker och i öppettider. Öppettiderna beslutas av riksdagen.

Vi säljer med omtanke

Systembolaget säljer med ansvar och utan vinstintresse. Det innebär bland annat att vi inte ska sälja så mycket som möjligt och inte har målet att maximera vinsten. Därför har vi inte erbjudanden som "ta tre, betala för två" eller extrapriser, och därför uppmuntrar vi aldrig kunder att köpa mer än de har tänkt sig. 

Alkoholskatten är ett annat instrument

Höga priser genom hög alkoholskatt är statens andra stora instrument för att begränsa alkoholkonsumtionen. Den tredje är regler för marknadsföring av alkohol. 

De tre instrumenten – tillgänglighet, pris och reglerad marknadsföring – är de mest effektiva sätten för att minska alkoholkonsumtionen, enligt världshälsoorganisationen WHO.

Vi informerar om alkoholens risker

I vårt samhällsuppdrag ingår att informera om alkoholens risker. Det gör vi på olika sätt för att nå så många som möjligt - vi gör det i eget namn, i samarbete med andra och genom vårt dotterbolag IQ som arbetar för en smartare syn på alkohol. 

Vi engagerar oss i förebyggande aktiviteter och samarbeten. Bland annat samarbetar vi med polisen i samband med våra insatser mot langning och vi ger tonårsföräldrar verktyg och argument för att inte köpa ut till sina barn.

Vi bidrar också till fristående alkoholforskning. 

God service som uppdrag

Som enda företag som säljer starköl, vin och sprit ska vi erbjuda god service över hela landet. Vår service baserar sig på vår breda kunskap om det mesta som har med alkohol att göra. Vi arbetar på flera sätt:

  • Vi har kunnig personal som kan ge råd om drycker och vad som passar till olika maträtter.
  • Vi har ett sortiment som ska passa alla. Alla butiker har inte allt, men nästan alla drycker går att beställa till valfri butik.
  • Genom vårt sortiment och vår kunskap om riskerna med alkohol, hjälper vi våra kunder att göra medvetna val.

Läs rapporten som visar skillnaden som Systembolaget gör:What are the public health and safety benefits of the Swedish government alcohol monopoly?Sammanfattning av rapporten på svenska (pdf)

Information om Systembolaget på lättläst svenska, arabiska, engelska, dari, tigrinja, rumänska, polska och ryska.

En senior kvinna gömmer sitt ansikte i sina händer.

Passivt drickande: Alkohol påverkar även de som inte dricker

Barn, anhöriga och skattebetalare - alla kan påverkas negativt av att någon annan dricker. Här tittar vi på alkoholens andrahandsskador.

Passivt drickande