Gårdsförsäljning – till vilket pris?

Det som i debatten kallas gårdsförsäljning kan låta som en liten fråga – lite försäljning på en gård kan väl inte skada någon? Men frågan är mycket större än så.

I det politiska samtalet har det på senare tid förekommit olika förslag som alla går ut på att svenska alkoholproducenter ska få sälja sina produkter direkt på tillverkningsplatsen, så kallad gårdsförsäljning. Det önskemålet kombineras ofta med en önskan om att också ha kvar Systembolaget. I debatten låter det som att en sådan kombination skulle vara möjlig, trots att två utredningar visar motsatsen.

Om Sverige tillåter gårdsförsäljning måste det gälla lika för alla som tillverkar alkoholdrycker, stora som små producenter, svenska som utländska, på landsbygd och i tätort. Det har EU:s medlemsstater kommit överens om. Om alla europeiska producenter fick sälja sina produkter överallt i Sverige skulle det inte bli mycket kvar av den svenska alkoholpolitik som har bidragit till ett bättre och tryggare samhälle och inneburit att färre barn far illa i familjer där föräldrarna dricker för mycket. 

Frågan om gårdsförsäljning handlar alltså inte om att säga ja eller nej till försäljning av egenproducerade produkter på landsbygden utan om huruvida vi i Sverige vill ha en alkoholpolitik som utgår från folkhälsan eller en politik som leder till privata vinstintressen i detaljhandeln med alkoholdrycker.

Om ensamrätten försvinner visar forskningsstudier att vi i Sverige skulle få: Ytterligare 29 000 fall av misshandel per år. Ytterligare 8 000 fall av rattfylleri per år. Ytterligare 1 400 alkoholrelaterade dödsfall per år. Kort sagt: Fler skulle fara illa.

EU-rättsliga aspekter på gårdsförsäljning

I pm:et här nedanför går vi igenom de EU-rättsliga aspekterna på frågan om gårdsförsäljning.

Gårdsförsäljning rättsliga aspekter (pdf)

Frågor och svar om gårdsförsäljning

Varför kan inte Sverige införa gårdsförsäljning?

Enligt EU får Sverige ha en alkoholpolitik med bland annat monopol på detaljhandel med alkoholdrycker, men vi får inte diskriminera några produkter. Sverige kan därför inte gynna svenska tillverkare av alkohol och ge dem rätt att bedriva gårdsförsäljning utan att ge andra europeiska tillverkare samma möjlighet.

Det betyder att Sverige måste välja: antingen behåller vi vår modell där vi utesluter privata vinstintressen i detaljhandel med alkoholdrycker genom ett monopol till gagn för folkhälsan eller så låter vi marknadskrafterna styra detaljhandeln med alkohol. Då ökar konsumtionen och därmed också alkoholens skadeverkningar i det svenska samhället.

Har det gjorts några statliga utredningar om gårdsförsäljning?

Ja. Två statliga utredningar har undersökt frågan om gårdsförsäljning i Sverige och kommit fram till att det inte är möjligt att kombinera gårdsförsäljning med Systembolagets ensamrätt.

Vad blir konsekvenserna om Sverige ändå inför gårdsförsäljning?

Risken är att Sverige fälls i EU-domstolen och därefter tvingas avveckla den del av svensk alkoholpolitik som bygger på en begränsad tillgänglighet via detaljhandelsmonopolet.

Stämmer det att gårdsförsäljning är tillåtet i Finland?

Gårdsförsäljning av vanligt vin och sprit är inte tillåtet i Finland och heller inte i Norge. I Finland är det däremot tillåtet med begränsad gårdsförsäljning av bär- och fruktviner gjorda på råvaror som har vuxit över den 60:e breddgraden (det vill säga norr om Uppsala) samt hantverksöl. Den regleringen har dock aldrig prövats i till exempel EU-domstolen.

Kan inte producenterna bli ombud för Systembolaget?

Syftet med ombuden är att kunna ge alla kunder i Sverige god service. Var ombud etableras får inte grundas på privata vinstintressen. Gårdarna eller producenterna skulle dessutom bara ha sina egna varor i lager, vilket skulle gynna dessa produkter på bekostnad av andra tillverkare.

Säljer Systembolaget några lokala produkter i dag?

Ja. Systembolagets sortiment för lokalt och småskaligt har vuxit markant de senaste åren. Vår modell gör det möjligt för lokala producenter att sälja sina produkter i hela Sverige. Som kund hos Systembolaget kan man beställa cirka 1 000 lokala och småskaliga produkter från hela Sverige till hela Sverige och hämta det i sin lokala butik eller hos sitt Systembolagsombud.