Varför har Systembolaget stängt?

Systembolaget har inte lika generösa öppettider som till exempel mataffärer. Det finns viktiga skäl till det.

Ungefär nio av tio vuxna i Sverige dricker alkohol. En del dricker mer, andra mindre.

För många är öl, vin och sprit synonymt med något festligt, men alkoholen har en baksida. För en del leder den till alkoholproblem – cirka 450 000 personer i Sverige beräknas ha ett skadligt bruk eller vara beroende. 

Det här påverkar inte bara de som dricker utan även barn, partners och vänner. Det är mot den bakgrunden Systembolaget finns: när alkohol inte säljs överallt, begränsas konsumtionen och alkoholproblemen. Öppettiderna är en sådan begränsning.

Men gör det verkligen någon skillnad? Svaret är ja:

  • Världshälsoorganisationen WHO slår fast att ett av de två mest effektiva sätten att motverka alkoholproblem i samhället är att begränsa tillgängligheten. Höga priser är det andra.
  • När Systembolaget började ha öppet på lördagar ökade konsumtionen. Men eftersom lördagsöppet var så starkt efterfrågat vägde det över när riksdagen beslutade i frågan.

Systembolagets öppettider beslutas av riksdagen och är ett uttryck för vårt uppdrag som statligt ägt bolag: att sälja alkohol med god service, men utan att försöka sälja så mycket som möjligt eller maximera vinsten.

 Det här är såklart en balansgång. Vi finns till för att begränsa alkoholproblemen och det gör vi bland annat genom att sälja med ansvar, informera om riskerna med alkohol och kolla ID noggrant.

För oss är allt detta självklart och viktigt – vi vet att det gör skillnad.

Vy över butik.

Därför finns Systembolaget

Vi säljer alkohol men begränsar samtidigt alkoholproblemen. Alkoholens negativa sidor skulle drabba fler utan vår ensamrätt. Vi finns framför allt för barn och familjer, som skulle drabbas om en beroende förälder eller partner kunde få tag i alkohol lika enkelt som ett paket mjölk.

Lär dig mer