Alkoholens samhällsekonomiska kostnader

Vad kostar alkoholen samhället i kronor och ören? Här är de vanligaste siffrorna för Sverige.

Ellen Wolff, hälsoekonom på Folkhälsomyndigheten.– Riskkonsumtion av alkohol utgör en stor kostnad för samhället, både inom hälso- och sjukvården och inom andra områden. Det är svårt att uppge exakta siffror, men de beräkningar som finns talar för att det handlar om tiotals miljarder årligen, säger Ellen Wolff, hälsoekonom på Folkhälsomyndigheten.

Det finns flera olika siffror framräknade. De skiljer sig åt. Statliga Missbruksutredningen från 2011 kom fram till att alkohol kostade samhället cirka 49 eller 66 miljarder kronor år 2008. Skillnaden beror på att två olika beräkningsmetoder användes.

Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, Sorad, kom 2006 fram till cirka 20 eller 29 miljarder kronor för år 2002, beroende på vad som togs med i uträkningen.

Riskkonsumtion av alkohol bidrar till höga samhällskostnader årligen

Hur kan det då bli siffror som skiljer sig åt? Ellen Wolff pekar på flera faktorer. Bland andra:

  • Vilken data som används för att beräkna relativa sjukdomsrisker vid riskkonsumtion av alkohol.
  • Vad som inkluderas i beräkningarna i form av direkta och indirekta kostnader, och hur avgränsningar görs av vad som kan kopplas till riskkonsumtion av alkohol. Direkta kostnader utgörs till exempel av kostnader för sjukvården och rättsväsendet. Indirekta kostnader är till exempel produktionsförluster vid uteblivet arbete – både för den person som har en riskkonsumtion och för dennes anhöriga.
  • Hur många som klassas som riskkonsumenter.

Siffrorna varierar alltså mellan olika uträkningar och den exakta kostnaden är svår att bestämma med säkerhet. Även om siffrorna är uppskattningar, finns en slutsats att dra, menar Ellen Wolff.

– Riskkonsumtion av alkohol är en av de levnadsvanor som bidrar till höga samhällskostnader årligen, tillsammans med tobak, fetma och fysisk inaktivitet.

Vy över butik.

Därför finns Systembolaget

Vi säljer alkohol men begränsar samtidigt alkoholproblemen. Alkoholens negativa sidor skulle drabba fler utan vår ensamrätt. Vi finns framför allt för barn och familjer, som skulle drabbas om en beroende förälder eller partner kunde få tag i alkohol lika enkelt som ett paket mjölk.

Lär dig mer