Passivt drickande

Utbildning av personal ger lugnare krogmiljö

Hot och våld på krogen är inget ovanligt. Men nya alkoholvanor bland kroggästerna och utbildning av krogpersonalen har bidragit till en lugnare miljö.

Christer Arnesson har på sig en skjort och sitter i en bar– Visst har det hänt att jag handgripligen fått slänga ut någon. Men det är länge sedan och jag har inte känt mig hotad, säger krögarveteranen Christer Arnesson i Karlstad.

Krogen är en riskmiljö när det gäller våld, men studier visar att den alkoholrelaterade våldsbrottsligheten i Sverige minskar. Andelen grova våldsbrott med koppling till alkohol är fortfarande hög, men minskar jämfört med tidigare decennier.

Minskningen antas bero dels på att ungdomar dricker mindre alkohol än tidigare, dels på att vuxnas alkoholvanor förändrats så att berusningsdrickandet gått ned. Forskare ser en möjlig koppling till minskad försäljning av starksprit som har en tydligare koppling till aggressivt beteende och minskad intensivkonsumtion.

En som märkt av dessa förändringar i praktiken är krögaren Christer Arnesson. Han är delägare i restaurangen och krogen Harrys som slog upp portarna i Karlstad redan 1997.

Det är mindre fylla idag om man jämför med tio år tillbaka

– Det är en helt annan alkoholkultur idag jämfört med tidigare, det är en enorm förändring. Förr skulle man ha ett antal enheter i kroppen och det var inte så noga med vad man drack. Nu har gästerna mycket mer specifika önskemål. För några år sedan var en öl en öl. Nu efter­frågas speciella märken och sorter oavsett om det gäller öl, drinkar eller sprit, säger Christer Arnesson.

Lugnare miljö

Han upplever också att gästerna sprider ut sitt drickande över veckan och inte, som tidigare, koncentrerar sin alko­holkonsumtion till helgen. Det bidrar till mindre våld och en lugnare miljö för både gäster och personal.

– Det är mindre fylla idag om man jämför med tio år tillbaka eller ännu längre, det en väldig skillnad. Den totala mängden alkohol är säkert densamma, men det dricks på ett annat sätt. Nuförtiden går fler på krogen och de gör det oftare än förr. Tidigare var det vanligare att bara gå på krogen under helgen.

Ett beprövat sätt att minska våldet på krogen är att tillämpa metoden Ansvarsfull alkoholservering, AAS. Metoden går ut på att utbilda restaurangpersonal om sambandet mellan berusning och våld och om betydelsen av ett professionellt förhållningssätt. Syftet är att alkohol inte ska serveras till underåriga eller märkbart berusade gäster. Utbildningen handlar om alkoholens medicinska effekter, alkohollagen, alkoholrelaterat våld, narkotika och konflikthantering. I AAS ingår också samverkan mellan kommunen, polisen, restaurangbranschen och andra aktörer samt en ökad tillsyn. Effekterna är signifikanta – i en tidig studie ledde AAS till att våldsbrottsligheten minskade med nästan 30 procent.

Ny personal utbildas

Varje år deltar ny personal på Harrys i Karlstad i utbildningen.

– Det bästa är att ny personal får lära sig vilka regler som gäller och får argument att luta sig mot ifall de till exempel nekar att servera en kroggäst som är för berusad. Det är inte lätt som 19-åring att neka ett par 50-plussare som varit på julbord och druckit för mycket, men tack vare utbildningen kan de anställda vara tydliga med att de måste följa lagen. Det är väldigt bra för alla som jobbar i branschen, säger Christer Arnesson och fortsätter:

– Deltagarna i utbildningen får också lära sig att de är personligen ansvariga om en kroggäst blir överserverad. De kan inte skylla på någon annan och det är bra att de får lära sig det.

Christer Arnesson upplever att det är väldigt sällan som serveringspersonal på Harrys utsätts för hot av berusade gäster. Dörrvakter är generellt sett mer utsatta och enligt en rapport från AFA Försäkring är ordningsvakter i krogmiljö den yrkesgrupp i samhället som oftast utsätts för hot och våld.7 Vakterna på Harrys i Karlstad har i några fall valt att polisanmäla gäster men stämningen har blivit bättre de senaste tio åren.

– Visst har jag vid något tillfälle handgripligen slängt ut någon, men det är länge sedan och jag har inte känt mig hotad. Självklart tappar en del förståndet ibland men hotbilden mot vakter och personal har minskat de senaste åren, delvis för att ungdomar inte dricker på samma sätt som förr.