Rapporter och seminarier

Alkohol – en riskfaktor vid samhällskriser

Är alkohol en riskfaktor i den pågående coronakrisen? Ja – både för enskilda individer och för samhället i stort, visar en ny studie som Ramboll tagit fram på uppdrag av Systembolaget.

Äldre man sitter i morgonrock vid ett köksbord och tittar ut genom fönstret

Oro, isolering eller stress kan leda till att man ökar sin konsumtion, många gånger från en redan riskfylld nivå. Män, socioekonomiskt utsatta och unga är grupper som också i vanliga fall har en relativt hög andel riskkonsumenter. De här grupperna är också särskilt utsatta under den kris vi befinner oss i på grund av ökad arbetslöshet, oro över framtiden och ensamhet.

Under tidigare kriser har ökad risk- och skadlig konsumtion av alkohol framför allt setts bland gruppen arbetslösa och då särskilt bland arbetslösa män.

Alkohol är närvarande i en majoritet av alla våldsbrott. Barn som har föräldrar som dricker för mycket råkar illa ut och det finns redan data som tyder på att våldet i hemmet ökar under den pågående pandemin.

Andelen som jobbar hemifrån har ökat dramatiskt under pandemin, speciellt i Stockholmsområdet. Det blir då svårare för chefer och medarbetare att se och stötta de kollegor som har en problematisk alkoholkonsumtion. Studien visar också att de som blir permitterade under kristen ökar sin alkoholkonsumtion.

Tidiga studier pekar mot att den totala alkoholkonsumtionen ligger på ungefär samma nivåer som innan krisen. Det är däremot för tidigt att säga hur den här krisen kommer påverka den totala konsumtionen på sikt.

Studier från tidigare samhällskriser pekar åt olika håll och visar olika resultat. Då är det viktigt att följa hur konsumtionsvanorna påverkas, och därför har vi beställt kompletterande mätningar varje månad sedan krisen inleddes. Vi kommer också att följa utvecklingen noga så länge behovet finns.

För att minska risken för ökade alkoholskador och samhällskostnader är det viktigt att samhället rustar för de långsiktiga folkhälsokonsekvenserna som krisen kan leda till. Av samma anledning är det viktigt att den nya ANDTS-strategin tar höjd för corona så att dagens kris inte blir morgondagens problem.

Ladda ner rapporten: Alkohol en riskfaktor vid samhällskriser.pdf

*ANDTS - Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spel