Rapporter och seminarier

Alkohol i pandemins tidevarv

Det har funnits en utbredd oro över hur alkoholkonsumtionen skulle påverkas under de månader då stora delar av befolkningen hållit sig i olika grader av karantän – och varken behövt ta bilen, träffa arbetskamrater eller haft några andra naturliga hinder för ett ökat drickande.

Men nu visar preliminära resultat från de rikstäckande Monitormätningarna att den totala anskaffningen av alko­hol tvärtom sjönk med sju procent jämfört med motsvarande period förra året. Systembolagets försäljning ökade visserligen, men både resandeinförsel och försäljning på restauranger har minskat. Samtidigt som försäljningen minskat framgår det av de genomförda intervjuerna att alkoholkonsumtionen ligger kvar på samma nivå som under samma månader år 2019. 1

Björn Trolldal, utredare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som ansvarar för
Monitormätningarna, tror att detta kan förklaras av att man i större utsträckning konsumerar drycker som har sparats från tidigare genomförda köp eller från införsel vid tidigare resor.

Alkohol i karantänstider – en internationell utblick

Olika länder har valt skilda strategier för att minska svåra följder av karantän och isolering under den pågående pandemin. Det gäller till exempel förbud mot försäljning av alkohol och ökat stöd till organisationer som arbetar för att hjälpa främst kvinnor och barn som drabbas av våld i nära relationer.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres varnade på Twitter för en "skrämmande global våg av våld i hemmiljö", något som satt viss press på världens ledare att öka stödet till kvinnoorganisationer och andra instanser som erbjuder hjälp. I både Frankrike och Spanien, som noterat en kraftig ökning av våld i nära relationer under pandemin, har kvinnor uppmanats att använda kodordet Mask 19 på apotek för att på så sätt larma om behovet av akut hjälp.

SVT har uppmärksammat att fler anhöriga hör av sig till Alkohollinjen som drivs av Beroendecentrum Stockholm. Linjen tar inte emot fler samtal, men en annan typ av samtal. Att fler anhöriga hör av sig kan enligt Alkohollinjens chef Kerstin Anneborn bero på att närstående sitter i karantän med någon som har alkoholproblem eller att ett missbruk upptäcks när båda är hemma. Hon förutspår också en ökning av antalet samtal efter corona-pandemin, på samma sätt som efter julledigheter eller semestrar när många får upp ögonen för egna eller närståendes problem med alkohol.

Hamstring av lådvin

I Finland har det rapporterats om hamstring av lådvin på Alko, den finländska motsvarigheten till Systembolaget, men här är det ännu för tidigt att dra några slutsatser om konsumtionen under coronakrisen. Enligt Yle Uutiset kan försäljningsökningen delvis förklaras med att gränserna har stängts vilket i sin tur innebär att införseln av alkohol från andra länder upphört. I normalfallet står införseln för ungefär 15 procent av Finlands totala alkoholkonsumtion.

Grönlands regering fattade under pandemin beslut om att under flera veckor förbjuda försäljning av alkoholhaltiga drycker. Enligt den grönländska tidningen Sermitsiaq vidtogs åtgärden för att skydda barn som vistas hemma då skolor är stängda. Förbudet gällde Grönlands huvudstad Nuuk, byn Kapisillit som ligger cirka 75 kilometer nordöst om Nuuk och Qeqertarsuatsiaat på västra Grönland.

Grönlands regeringschef Kim Kielsen förklarade beslutet så här: "I en sådan här situation måste vi vidta ett flertal åtgärder för att undvika smittan. Det huvudsakliga syftet med beslutet är att skydda barnen som ska ha ett tryggt hem."

Även i Oslo förbjöds försäljning av alkohol under en dryg månads tid.

Stark koppling till våldsbrott

Fyra länder i världen, Sydafrika, Sri Lanka, Botswana och Panama, införde nationellt alkoholförbud under sina respektive nedstängningar. I Sydafrika ledde dessa åtgärder initialt till påtagligt färre våldsbrott. Enligt landets polis­minister Bheki Cele begicks 94 mord under nedstängningens första nio dagar, jämfört med hela 326 mord samma period förra året. De anmälda våldtäkterna uppgavs samtidigt ha fallit från 699 till 101. Bheki Cele menade då att detta var tack vare den strypta tillgången till alkohol, och mycket talar för att han hade rätt: redan 24 timmar efter att det nio veckor långa förbudet mot alkoholförsäljning hävdes restes krav på ett återinförande och hashtaggen #alcoholmustfall trendade på sociala medier. Bara någon vecka senare kunde man konstatera att våldtäkter och mord, inte minst på kvinnor, hade ökat dramatiskt – "en mörk och skamlig vecka", sade Sydafrikas president Cyril Ramaphosa.