Systembolagets ansvarsredovisning

Här hittar du Systembolagets Ansvarsredovisning, vår kombinerade årsredovisning och hållbarhetsredovisning.

Systembolagets Ansvarsredovisning ger en överblick av allt arbete som hinner ske under ett år på Systembolaget. I år har rapporten ett nytt upplägg, är mindre omfångsrik samt innehåller fler modeller än tidigare. Årets redovisning utgår från våra mest väsentliga hållbarhetsområden och de kortare texterna leder ofta vidare till mer och fördjupad läsning. Den innehåller också nya modeller som bland annat beskriver vår omvärld samt hur Systembolaget skapar värden.

Ansvarsredovisning 2020 

Engelsk version av Systembolagets Ansvarsredovisning

Den engelska ansvarsredovisnigen är en översättning från den svenska. Den svenska innehåller mer information med fler noter och länkar. Vid diskrepans är det den svenska som gäller.

The English language Responsibility Report is a translation from Swedish. The original Swedish language version contains more information with additional notes and links. The Swedish language version applies in event of any discrepancy.

Responsibility Report 2020

Tidigare ansvarsredovisningar

2019

 Ansvarsredovisning 2019

Responsibility report 2019

 2018

Ansvarsredovisning 2018

Responsibility report 2018

2017

Ansvarsredovisning 2017

Responsibility report 2017

Under 2014-2016 gjordes ansvarsredovisningarna som egna sajter. Sajterna är nu nedtagna. Här hittar du istället automatiskt genererade pdf-versioner av ansvarsredovisningarna 2014-2016.

2016

Ansvarsredovisning 2016

Responsibility report 2016

2015

Ansvarsredovisning 2015 

Responsibility report 2015

2014

Ansvarsredovisning 2014 

2013

Ansvarsredovisning 2013 del 1

Ansvarsredovisning 2013 del 2

Responsibility Report 2013, part 1

Responsibility Report 2013, part 2

2012

 Ansvarsredovisning 2012 del 1

Ansvarsredovisning 2012 del 2

Responsibility Report 2012 part 1

Responsibility Report 2012 part 2

2011

Ansvarsredovisning 2011

GRI-bilaga

Responsibility Report 2011

GRI-annex

2010

Ansvarsredovisning 2010 

GRI-bilaga

Responsibility Report 2010

GRI annex

2009

Ansvarsredovisning 2009

GRI-bilaga 

Responsibility Report 2009

GRI annex

2008

Ansvarsredovisning 2008

GRI-bilaga