Företagsfakta

Systembolagets ansvarsredovisning

Här hittar du Systembolagets Ansvarsredovisning, en kombinerad års- och hållbarhetsredovisning.

Ansvarsredovisningen ger en överblick över det arbete som utförts under verksamhetsåret 2023 på Systembolaget. Vi förklarar hur vi tar oss an vårt uppdrag och hållbarhetsarbete, på vilket sätt vi påverkats av omvärldsfaktorer och hur vi arbetar för att begränsa alkoholens negativa konsekvenser i Sverige. Ansvarsredovisningen innehåller vår finansiella rapportering för verksamhetsåret 2023.

Ansvarsredovisning 2023 (pdf)

Systembolaget Responsibility Report 2023 (pdf)

Tidigare ansvarsredovisningar

2022

Ansvarsredovisning 2022 (pdf)

Responsibility Report 2022 (pdf)

2021

Ansvarsredovisning 2021

Responsibility Report 2021

2020

Ansvarsredovisning 2020 

Responsibility Report 2020

2019

 Ansvarsredovisning 2019

Responsibility report 2019

 2018

Ansvarsredovisning 2018

Responsibility report 2018

2017

Ansvarsredovisning 2017

Responsibility report 2017

Under 2014-2016 gjordes ansvarsredovisningarna som egna sajter. Sajterna är nu nedtagna. Här hittar du istället automatiskt genererade pdf-versioner av ansvarsredovisningarna 2014-2016.

2016

Ansvarsredovisning 2016

Responsibility report 2016

2015

Ansvarsredovisning 2015 

Responsibility report 2015

2014

Ansvarsredovisning 2014 

2013

Ansvarsredovisning 2013 del 1

Ansvarsredovisning 2013 del 2

Responsibility Report 2013, part 1

Responsibility Report 2013, part 2

2012

 Ansvarsredovisning 2012 del 1

Ansvarsredovisning 2012 del 2

Responsibility Report 2012 part 1

Responsibility Report 2012 part 2

2011

Ansvarsredovisning 2011

GRI-bilaga

Responsibility Report 2011

GRI-annex

2010

Ansvarsredovisning 2010 

GRI-bilaga

Responsibility Report 2010

GRI annex

2009

Ansvarsredovisning 2009

GRI-bilaga 

Responsibility Report 2009

GRI annex

2008

Ansvarsredovisning 2008

GRI-bilaga