Hållbart värdeskapande på Systembolaget

På lång sikt vill vi bidra till en positiv utveckling för människa och miljö och samtidigt skapa affärsmässig stabilitet. Detta gör vi genom fem målområden för hållbart värdeskapande

Fem målområden för hållbart värdeskapande

Våra fem målområden utgör grunden för hur vi styr och driver vår verksamhet framåt för att skapa hållbara värden:

Totalkonsumtionen

För oss står folkhälsan alltid i fokus och hela syftet med Systembolaget är att minska alkoholens negativa konsekvenser. Ett viktigt verktyg för bättre folkhälsa är att minska totalkonsumtionen. Det gör vi exempelvis genom våra öppettider och ålderskontroller.

Läs mer om hur vi säljer med ansvar

Klimatavtrycket

För att klara Parisavtalets ambition om att hålla den globala uppvärmningen till högst 1,5 grad måste vi agera kraftfullt. Till 2030 ska vi därför halvera vårt klimatavtryck i hela värdekedjan. 2045 ska vårt klimatavtryck vara netto noll.

Vår värdekedja lämnar idag ett betydande klimatavtryck. Vi kan skapa positiva värden genom att aktivt jobba med att minska det klimatavtrycket, det gör vi tillsammans med leverantörer, producenter, odlare och kunder.

Nöjda kunder

Vi vill att våra kunder ska vara nöjda med vårt sortiment och vår service, oavsett var eller hur de möter oss. Vi mäter kundnöjdhet med hjälp av Nöjd Kund Index (NKI).

Nöjda medarbetare

Våra medarbetare är vår största tillgång. Systembolaget strävar efter att spegla mångfalden i samhället och vara en utvecklande arbetsplats för alla som jobbar hos oss.

Kostnadseffektiv verksamhet

För att ha möjlighet att leverera och säkerställa långsiktigt värdeskapande behöver vi driva vår verksamhet affärsmässigt. På så sätt skapar vi ekonomiska förutsättningar för det vi behöver göra på lång sikt.

Läs mer om mål och nyckeltal för våra målområden i vår ansvarsredovisning.