Så skapar vi hållbara värden

Likväl som att vi påverkas av världen vi verkar i, påverkar vi också vår omvärld. För att förklara det på ett enkelt sätt har vi tagit fram en modell där vi visar hur allt hänger ihop. Jonas Grönstedt, Systembolagets strategichef och Anneli af Klercker, hållbarhetscontroller, förklarar hur modellen fungerar.

Systembolagets modell över värdeskapande
Systembolagets modell över värdeskapande

Systembolagets värdeskapandemodell visar hur Systembolaget använder resurser och affärsmodell för att skapa värden. Jonas Grönstedt, strategichef, och Anneli af Klercker, hållbarhetscontroller, var båda med när modellen togs fram. Att skapa hållbara värden handlar, enligt Jonas och Anneli, om att stärka och utveckla de direkta positiva samhällsvärdena, samtidigt som man minskar de negativa effekterna på miljö och människor längs hela värdekedjan.

Varför en modell över värdeskapande?

– Vi vill vara transparenta med vårt värdeskapande, att det både är negativt som positivt, eftersom vi vill skapa en medvetenhet som främjar hållbar utveckling, säger Anneli af Klercker, hållbarhetscontroller på Systembolaget.

Med Systembolagets värdeskapandemodell vill vi göra alla – kunder, medarbetare och andra intressenter – medvetna om vilken påverkan Systembolaget har i stort. Värdeskapandemodellen bidrar på så sätt till styrning ur ett brett hållbarhetsperspektiv för en bättre framtid.

– Den här modellen handlar om att sätta vårt värdeskapande i en omvärldskontext. Det är centralt för att nå vår vision som bolag, förklarar Jonas Grönstedt, strategichef på Systembolaget.

Ett unikt uppdrag

Systembolaget ägs av svenska staten, och har uppdraget att med ensamrätt sälja alkoholhaltiga drycker och liknande preparat, samt informera om alkoholens skadeverkningar. Det försöker vi göra på ett kunnigt, omtänksamt och inspirerande sätt. Vi känner ett stort ansvar, och ser möjlighet att bidra till en bättre framtid, eftersom alla i Sverige på ett eller annat sätt påverkas av hur väl vi lyckas med vårt uppdrag.

Att ha staten som ägare, och hela Sverige som kund, både förpliktigar och inspirerar, menar Anneli af Klercker.

– Vår ägare gör det möjligt för oss att ha mer långsiktiga perspektiv. I och med att vi har ett uttalat samhällsuppdrag så kommer det rätt naturligt för oss att tänka långsiktigt, och förhoppningen är att det blir ännu tydligare med värdeskapandemodellen.

Jonas Grönstedt fyller i.

– Våra ägare har höga krav på oss att vi förmår, som en del av vårt uppdrag, balansera våra mål att sälja med ansvar för att minska alkoholens skadeverkningar samtidigt som vi ser till att skapa Sveriges bästa kundnöjdhet. Detta är något som vi jobbar med löpande, både på strategisk nivå och i vardagen i alla våra miljoner kundmöten under året.

Uppdraget och syftet med verksamheten är tydligt. Det är också en drivkraft hos många som jobbar hos Systembolaget.

– När vi kanaliserar den energin, drivkraften, på rätt sätt är den resursen ofantligt stor. Då kan vi använda värdeskapandemodellen för att guida oss mot visionen, säger Jonas Grönstedt.

Systembolaget ska vara ett föredöme inom hållbarhet

Tillsammans med alla andra statligt ägda företag ska Systembolaget vara ett föredöme inom hållbarhet. Det tar vi på största allvar. Därför måste Systembolaget se till att fortsätta utveckla positiva värden för att ta vara på människor och miljö.

Att Systembolaget har en klimatpåverkan är oundvikligt, eftersom varorna som vi säljer kommer från naturen, produceras, förpackas och transporteras. Det skapar en leverantörskedja där både miljö och människor kan påverkas negativt.

– Tack vare Systembolagets storlek och ställning har vi samtidigt stor möjlighet att skapa positiva värden och minska vår negativa påverkan. Det gör vi genom samarbeten och partnerskap världen över, och genom att ställa krav på efterlevnad av vår uppförandekod. Vi ser dagligen att det går att förena ett långsiktigt hållbarhetsarbete med affärsmässighet och vi vill gärna inspirera fler att göra det, säger Anneli af Klercker.