Klimatvett & etikett

Det kan vara svårt att bryta gamla vanor. Men det går! I den här guiden hittar du fakta, tips och tricks om klimatsmartare förpackningar och får inspiration från experter på festligheter och mänskligt beteende.

Ishink_1_1.gif

Bryt en vana för klimatet

Många av oss är uppväxta med vett- och etikettråd i olika former. Ibland följer vi råden, andra gånger fnissar vi mest lite åt dem. Men hur är det egentligen: 

Tar dagens vett– och etikettråd hänsyn till klimatet? Inte tillräckligt, tycker vi.

Hos oss på Systembolaget är klimatsmartare förpackning ett av flera sätt att göra hållbara val. Visste du att en del förpackningar har lägre klimatpåverkan än andra när de tillverkas? En pappförpackning är till exempel åtta (!) gånger bättre än en tung glasflaska sett till koldioxidutsläpp. Ändå fortsätter många att välja tung glasflaska.

Bryt en vana! Ditt val spelar roll!

Med den här guiden vill vi hjälpa dig på traven. Hur dukar man snyggt med PET eller burk? Vad gör du om en vän rynkar på näsan åt den pappförpackning du just ställt fram? Tillsammans med experter på allt från festligheter till mänskliga beteenden ger vi tips och tricks om klimatsmartare förpackningar.

För att det är en dag imorgon också.

Olika förpackningars klimatpåverkan

Så hur mycket skiljer det mellan olika förpackningars klimatavtryck vid produktion egentligen?

I den här bilden visas vilket klimatavtryck olika förpackningar ger när de tillverkas. Siffrorna anger det genomsnittliga utsläppet av koldioxid i gram för respektive förpackningstyp.

Uträkningen baseras på materialåtgången för den förpackningsstorlek som sålde mest under 2021.

Källor: Beräkningarna av förpackningars koldioxidutsläpp gjordes 2018 och 2019 av en extern part. Uppdragsgivare var finska Alko i samverkan med Systembolaget, norska Vinmonopolet och isländska Vinbudin. I klimatavtrycken ingår framställning av förpackningarna med förslutning och eventuell etikett.

Glasflaskors vikt varierar stort. Den vikt som använts vid uträkningen för respektive flasktyp och storlek är den viktade medianen av försäljningsvolymen under 2021. Dessa data är omvandlade till koldioxidutsläpp per liter dryck för att bli jämförbara.