Strategiska initiativ

Våra strategiska initiativ sträcker sig över flera år och syftar till att kraftsamla kring prioriterade områden vi jobbar med. Just nu jobbar vi med initiativ kring hållbara val, hållbar butik och hållbar e-handel.