Allmänt om personuppgifter hos Systembolaget

Systembolagets målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar därför ansvar för att dina personuppgifter används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) inom EU. Den nya lagen stärker individens rätt till sina personuppgifter. För Systembolaget innebär det utökade krav på vår personuppgiftsbehandling och hur vi informerar om den. All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Nedan kan du läsa mer om vad en personuppgift är och vad som avses med behandling, samt  hur du kan kontakta Systembolaget om du vill utnyttja dina rättigheter enligt GDPR.

Vad är en personuppgift?

GDPR definierar en personuppgift som all slags information som kan härledas till en levande, fysisk person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress, men även foton på personer är personuppgifter. Ljudinspelningar som lagras elektroniskt kan också vara en personuppgift.

Vad menas med behandling?

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Om du vill utnyttja dina rättigheter

Systembolaget är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter som görs i Systembolagets verksamhet.

Du har ett antal rättigheter i förhållande till Systembolaget i egenskap av personuppgiftsansvarig. Bland annat har du rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig och som Systembolaget behandlar. För att få tillgång till uppgifterna skickar du in en begäran om information till Dataskyddsombudet på e-post: dataskyddsombud@systembolaget.se. Du kan även skicka din begäran till Systembolagets huvudkontor (Systembolaget, Dataskyddsombud, 11147 Stockholm).

Du har också rätt att vända dig till Systembolaget om någon personuppgift är felaktig eller ofullständig.

Om du har frågor rörande hur Systembolaget behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta Systembolaget dataskyddsombud via mejl: dataskyddsombud@systembolaget.se.

Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter enligt GDPR kan du läsa här.