Ovo je Systembolaget

Systembolaget je državni lanac prodavnica koje imaju ekskluzivna prava na prodaju alkoholnih pica.

Prodaja se vrši na neprofitnoj osnovi, jer se time smanjuju problemi vezani za alkohol. Bez motiva privatnog profita, nemamo razloga podsticati svoje klijente da kupuju koliko je moguće, niti vršimo prodaju ljudima mlađim od 20 godina.

Da biste kupovali u Systembolagetu, morate imati najmanje 20 godina. Ko kod kupuje alkohol mora biti u stanju dokazati svoju starosnu dob ličnom kartom ako to mi zatražimo.

Ako smatramo da neko možda prodaje ili daje alkohol nekom drugom mlađem od 20 godina, mi ćemo odbiti njihovu kupovinu.

Dobrodošli ste da kupujete u Systembolagetu ako ste trijezni. 

  • Imamo veliki izbor proizvoda koji su dostupni širom zemlje.
  • Mi smo tržišno neutralni. Nemamo favorite niti vršimo diskriminaciju nijednog dobavljača niti pojedinačnog branda.
  • Mi nismo usmjereni na maksimiziranje profita I ne radimo na ostvarivanju prekomjerne prodaje.